Verzekeraar Achmea lijdt 208 miljoen verlies

Verzekeraar Achmea heeft in 2011 een nettoverlies van 208 miljoen euro geleden. De bruto-omzet uit premies daalde met één procent, naar 19,7 miljard euro. Dit blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf vanmorgen bekendmaakte.

Achmea – onder meer Interpolis, Centraal Beheer Achmea, Zilveren Kruis en Inshared – wijt de negatieve resultaten aan de eurocrisis, het groeiende aantal uitkeringen van claims op inkomensverzekeringen en de afwaardering van goodwill van het levenbedrijf. Op vastgoed boekte het concern 106 miljoen af.

Het levenbedrijf (pensioen- en levensverzekeringen) zorgde in 2011 voor een verlies van 292 miljoen euro. Afwaarderingen van Griekse staatsobligaties kostten het verzekeringsbedrijf 114 miljoen euro.

De fusie met zorgverzekeraar De Friesland en de verkoop van Avéro België waren positiever: die leverden Achmea 95 miljoen euro op.

De afdeling zorg boekte in 2011 goede resultaten: de winst steeg hier met 24 procent naar 326 miljoen euro, als gevolg van de premieverhogingen. Ook kreeg deze tak er afgelopen jaar 158.000 klanten bij.

De afdeling schade eindigde 2011 met een winstdaling van 6 procent, naar 375 miljoen euro.

In 2010 boekte Achmea nog een winst van 1,2 miljard euro, mede door de verkoop van de Poolse verzekeraar PZU voor 835 miljoen euro.

Achmea voorziet dat 2012 „een uitdagend jaar” wordt. De verzekeraar gaat in het lopende jaar dan ook proberen om „kosten te beheersen en structurele verbeteringen in de winstgevendheid door te voeren”.

Het aantal arbeidsplaatsen daalde vorig jaar met 1.473 naar 20.924.