PvdA: nu geen steun EU-pact

De PvdA stemt niet in met het aanscherpen van Europese begrotingsregels als dat betekent dat Nederland zijn begrotingstekort al in 2013 tot 3 procent moet terugbrengen, zoals het kabinet wil.

Dat zeggen Kamerleden Ronald Plasterk en Diederik Samsom, de twee belangrijkste kandidaten voor het partijleiderschap van de PvdA, die op verzoek van deze krant met elkaar debatteerden.

Daarmee is er geen Kamermeerderheid voor het nieuwe verdrag, dat Europese leiders deze maand ondertekenden om de begrotingsdiscipline te vergroten. Dat levert het kabinet-Rutte imagoschade binnen de EU op. Daar tonen premier Rutte (VVD) en minister van Financiën De Jager (CDA) al anderhalf jaar weinig clementie voor begrotingsproblemen van Zuid-Europese landen.

De parlementen in alle eurolanden moeten de komende tijd het euroverdrag ratificeren, dat de Europese Commissie meer macht geeft om begrotingsregels te handhaven. Het kabinet kan niet rekenen op steun van gedoogpartner PVV. Ook SP en GroenLinks zijn tegen.

Een tegenstem van Nederland is niet doorslaggevend. Bondskanselier Merkel, die op haar hoede was voor ratificatieproblemen, liet in het verdrag opnemen dat het van kracht wordt als twaalf van de zeventien eurolanden het hebben goedgekeurd.

De PvdA steunde het eurobeleid van het kabinet altijd. Volgens Plasterk, ook financieel woordvoerder van de fractie, verandert daar in principe niets aan. Maar het gaat zijn partij erom „hoe het verdrag wordt toegepast”. Hij en Samsom vinden dat de zogeheten ‘hardheidsclausule’ in het verdrag voor Nederland moet gelden. Volgens die clausule mogen landen in „uitzonderlijke omstandigheden” afwijken van de begrotingsregels. Maar die gelden voor Nederland niet, vindt de Europese Commissie.

De economie zou volgens beiden onnodig grote schade oplopen als de Commissie blijft eisen dat het tekort in 2013 niet hoger dan 3 procent mag zijn. Plasterk vindt dat de regering zich moet verzetten „als Brussel ons vraagt ons hoofd in de strop te steken”. Samsom wil het herstel van het begrotingsevenwicht twee jaar uitstellen. Tot morgen 12.00 uur kunnen PvdA-leden hun stem uitbrengen op in totaal vijf kandidaten.

Plasterk vs. Samsom: pagina 4-5