Miljoenen voor taalachterstand

De 37 grootste gemeenten krijgen de komende jaren tientallen miljoenen extra om taalachterstand bij peuters aan te pakken. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) en de gemeenten ondertekenden gisteren de gemaakte afspraken. Het geld is bedoeld om zogeheten voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen te verbeteren. Afgestudeerde hbo’ers kunnen als begeleider aan de slag. In 2012 trekt het kabinet 70 miljoen euro uit. In 2013 loopt dat op tot 95 miljoen per jaar. Volgens Van Bijsterveldt verdienen de investeringen zichzelf op termijn terug. Novum