Europese tik op de vingers wegens meldpunt Polen

Nederland wacht een harde veroordeling van het Europees Parlement over het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen.

De sociaal-democraten, liberalen en Groenen in het Europees Parlement werken de komende dagen nog aan de tekst van de resolutie. Er wordt donderdag over gestemd. De vraag is hoe hard de tekst van de resolutie zal zijn en welke invalshoek gekozen zal worden.

Het Europees Parlement kan overigens niks doen tegen het meldpunt. De veroordeling is een symbolisch actie, die alleen het aanzien van Nederland in Europa kan schaden.

De ontwerptekst van de resolutie komt volgens betrokkenen vooral van de Roemeense liberale Europarlementariër Renate Weber, die zich persoonlijk aangesproken voelt door het meldpunt en vindt dat het verboden zou moeten worden. De Groenen in het Europees Parlement en sommige Nederlandse Europarlementariërs uit andere fracties vinden dat een slecht idee. Het past ook slecht bij de opvattingen van de Europese liberalen over internetvrijheid.”

De Groenen willen dat de nadruk komt te liggen op het vrije verkeer van personen in de EU. Ze willen ook duidelijkheid over de Nederlandse positie: Nederland houdt Roemenië en Bulgarije tegen die voldoen aan alle criteria om bij de vrijreizenzone Schengen te komen, Nederland wil EU-burgers het recht ontnemen op sociale zekerheid als ze in Nederland drie maanden geen werk hebben. Het meldpunt is voor hen een ‘druppel’ in een ‘fiks gevulde emmer’. NRC