Aaseterparade trekt aan dode reebok voorbij

Drie wilde zwijnen smullen van een reebok.

Het is een bonte stoet van aaseters. Een buizerd ontdekt het karkas als eerste, daarna komen de das, ree, en vos een kijkje nemen. Vier wilde zwijnen weten wel raad met de dode ree. Binnen een uur peuzelen zij het kadaver op. De bunzing lijkt te laat: voor hem zijn nog maar een paar reerestjes over.

Dit alles speelde zich drie weken geleden af, op de Melickerheide. De reebok werd in het kader van het project Ruimte voor aaseters in de natuur neergelegd. Kadavers zijn schaars, schrijven de deelnemende natuurorganisaties op hun website. Aangereden wild wordt vaak vernietigd en ook in natuurgebieden worden dode dieren opgeruimd. Door verkeersslachtoffers terug te plaatsen, hopen de organisaties dat grote aaseters weer terugkeren in de natuur.

Op het youtubekanaal van Dood doet leven zijn meer filmpjes van dode dieren en aaseters te vinden. Buizerds en vossen behoren tot de meest frequente kadaverbezoekers, maar het is de bedoeling in de toekomst dat ook zeldzamere dieren als de zwarte en rode wouw zich vaker in Nederland laten zien.

Het terugplaatsen van aangereden wild gebeurt vooralsnog alleen in Limburg en Belgisch-Limburg. Het gaat in alle gevallen om lokaal aangereden wild. “We gaan dieren niet van Zuid- naar Noord-Limburg verslepen”, zegt Bart Beekers van stichting Ark aan de telefoon. Ook worden de dieren vóór terugplaatsing onderzocht op veelvoorkomende ziekten.

Forensische onderzoekers zijn ook geïnteressenteerd in het project. Beekers:”We werken onder andere samen met het Nederlands Forensisch instituut, en het Belgische Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Onderzoekers willen bijvoorbeeld weten welke insecten er als eerste op een lijk verschijnen.”