Wilders doet boek van VVD-senator af als 'ziekelijk'

„Ziekelijk”, noemt Geert Wilders het nog te verschijnen boek van VVD-senator Sybe Schaap, over de rol van rancune in de politiek en de samenleving. In de filosofische publicatie beschouwt Schaap de PVV als een gevaarlijke politieke manifestatie van ressentiment, die aan de jaren dertig doet denken.

PVV-leider Wilders reageerde dit weekend op de vergelijking met de periode waarin het nationaal-socialisme opkwam. „Triest dat het nu ook van een VVD-senator komt. De man is duidelijk niet helemaal goed bij z’n hoofd.”

Premier Rutte nam zaterdag afstand van de publicatie van zijn partijgenoot. Hij zei zich niet in het beeld te herkennen dat Schaap van de PVV schetst. Loek Hermans, voorzitter van de senaatsfractie van de VVD, zei zaterdag vooral het tijdstip van publicatie „onhandig” te vinden. Daarmee reageerde hij op het bericht in deze krant dat de VVD vergeefs had getracht de publicatie van het boek van Schaap uit te stellen tot na de onderhandelingen tussen de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV over nieuwe bezuinigingen. Hermans benadrukte zaterdag dat hij de vergelijking die Schaap maakt met de jaren dertig afwijst.

Die vergelijking komt enkele keren voor in het boek Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen. Het denken in vijandbeelden door de PVV (tegen de islam, de EU, buitenlandse arbeiders) doet daaraan denken, aldus Schaap. De senator toont zich tevens bezorgd dat de instituties van het Nederlands democratisch bestel zwakker zijn dan in de jaren dertig. Hij schrijft in het slothoofdstuk: „Ten tijde van de NSB bleken de instituties nog zo sterk te zijn dat deze beweging kon worden geïsoleerd en gemarginaliseerd. Dit zou thans wel eens problematischer kunnen zijn.”

Sybe Schaap (1946) is ingenieur, gepromoveerd filosoof en sinds 2007 lid van de senaatsfractie van de VVD. De voormalige dijkgraaf was eerder voorzitter van de Unie van Waterschappen. Schaap promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit tot doctor in de wijsbegeerte.