Wegener en Telegraaf zetten in op digitaal

Voor Wegener en de Telegraaf Media Groep wordt 2012 het transitiejaar van klassieke printed mediaconcerns naar digitale uitgeefbedrijven.

De twee beursgenoteerde Nederlandse krantenuitgevers, de Telegraaf Media Groep en Wegener, presenteren deze week hun cijfers over 2011. Allebei zijn ze volop in transitie van volbloeds gedrukte krantenbedrijven naar concerns die hun inkomsten vooral van internetactiviteiten willen betrekken. Dagbladactiviteiten worden afgestoten of gesaneerd, internetbedrijven aan de concerns toegevoegd. Traditionele journalisten maken er plaats voor nieuwe professionals die contents moeten produceren voor de nieuwe markt van smartphones, tablets en sociale media.

Beide bedrijven opereren daarmee agressiever op de markt van de nieuwe media dan de andere grote concurrent op de Nederlandse dagbladmarkt, De Persgroep Nederland.

TMG gaat op het overnamepad en heeft daar 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Het concern wil de winst verhogen, voornamelijk door zwaar in te zetten op online-activiteiten. Als gevolg van een kostenbesparingsprogramma gaan de komende jaren 350 banen verloren. TMG denkt met de nieuwe aanpak de komende 5 jaar bijna een verdubbeling van de omzet en de winst te kunnen realiseren. Van de omzet moet dan circa tweederde uit andere media dan ‘print’ afkomstig zijn.

Eind vorig jaar wist TMG het derde kwartaal af te sluiten met een hogere opbrengst en nettowinst dankzij overname van het sociale netwerk Hyves en deelneming in het Duitse mediaconcern, ProSiebenSat.1.Ondanks aanhoudende malaise op de advertentiemarkt en stijgende kosten voor de productie van geprinte uitgaven. De nieuwe koers moet in vijf jaar tijd leiden tot verdubbeling van het bedrijfsresultaat tot 120 á 135 miljoen euro.

Ook Wegener, grotendeels eigendom van de Britse uitgeversgroep Mecom, wil zich sneller omvormen tot een meer op internet gerichte uitgever. Wegener, met 1,2 miljoen abonnementen een van de grootste uitgevers van Europa, wil dat abonneebestand gerichter gebruiken voor commerciële activiteiten. Tegelijkertijd bevindt het bedrijf zich midden in een ingrijpende reorganisatie en een kostenbesparing van 70 miljoen euro tot 2014. Wegener, onder meer uitgever van De Gelderlander en BN/De Stem, werkt sinds deze maand samen met een dochter van het Telegraafconcern, NDC, bij de advertentieverkoop voor regionale bladen. Als gevolg van de bezuinigingsslag van 70 miljoen euro wordt een aantal huis-aan-huisbladen afgestoten en wordt er fors gesaneerd op de redacties.

Op de beurs word deze week verder uitgekeken naar de ontmoeting van de ministers van financiën van de OESO-landen. Morgen komen de ministers bijeen in Brussel. Op de agenda staat ondermeer een belasting op financiële transacties. Op de top van de Europese Unie van eind vorig jaar hebben Frankrijk en Duitsland geprobeerd de andere Europese landen enthousiast te krijgen voor de zogenoemde transactietaks. Deze belasting zou overheidsinkomsten genereren en bijdragen aan het voorkomen van volgende crises. Maar Nederland zou – met een omvangrijke financiële sector – hard worden geraakt. Het Centraal Planbureau schat dat invoering van die transactietaks een ongunstige effect op het Nederlandse nationaal inkomen heeft van naar schatting 0,4 tot 1,2 procent.