‘Vernieuwing FNV naar Nieuwe Vakbeweging stuit op twijfels’

De vernieuwing van de vakcentrale FNV tot een nieuwe vakbeweging lijkt niet op volledige steun vanuit de aangesloten bonden te kunnen rekenen. Betrokken werkgevers, politici en externe adviseurs vrezen dat dit door alle FNV-bonden in december omarmde plan de macht in Den Haag zal worden beperkt omdat de beweging te versnipperd zal raken.

De vernieuwing van vakcentrale FNV tot een nieuwe beweging lijkt niet op volledige steun vanuit de aangesloten bonden te kunnen rekenen. Betrokken werkgevers, politici en externe adviseurs vrezen dat dit, in december door alle FNV-bonden omarmde, plan de macht in Den Haag zal worden beperkt omdat de beweging te versnipperd raakt.

Dagblad Trouw maakte een rondgang langs twintig betrokkenen en noemt de vernieuwing nu al een ‘kansloze operatie’. Enkele van hen vrezen dat er een waterig compromis ontstaat, waar wel alle bonden zich achter scharen maar waarbij weinig overblijft van het oorspronkelijke idee. Anderen zijn bang dat er juist te hoog wordt ingezet, waardoor met name de grote bonden zullen afhaken en zelfstandig verder zullen gaan.

Nieuwe bonden voor herkenbare beroepsgroepen

Een groep kwartiermakers onder leiding van PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma werkt sinds januari aan de vernieuwing van de grootste vakbeweging van Nederland, de FNV. Die bevond zich deze zomer in een crisis doordat door de grootste aangesloten bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, het standpunt van de meerderheid over het pensioenakkoord niet steunden.

Onder ‘De Nieuwe Vakbeweging’, zoals de werktitel luidt, moeten de huidige bonden zich opheffen en moeten er nieuwe eenheden worden gevormd rond herkenbare beroepsgroepen, zoals de zorg of de schoonmaak. Hierin is geen plek voor huidig FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Hiermee moet de vakbeweging herkenbaarder worden en moet de macht van de twee grootste bonden, waaronder een heel palet aan groepen vallen, worden ingeperkt.

‘FNV 2.0 heeft nog één uitweg’

Het nieuwe plan moet op de Dag van de Arbeid, op 1 mei, worden gepresenteerd. Op 23 juni moet vervolgens het oprichtingsproces worden georganiseerd waar alle negentien bonden vrijwillig wordt gevraagd zich aan te sluiten. Trouw analyseert dat De Nieuwe Vakbeweging nog één uitweg heeft: niet de bestuurders overtuigen maar de leden van de bonden. Als die instemmen tijdens het oprichtingscongres, kan de ‘FNV 2.0’ volgens de krant alsnog een succes worden.