Passages uit de ontwerp-resolutie

(...) Veroordeelt krachtig de door de PVV gelanceerde website, omdat deze ingaat tegen alle fundamentele Europese waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten en omdat deze dreigt de basis van de Unie zelf aan te tasten, namelijk pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en vrij verkeer;

(...) Beschouwt het PVV-meldpunt als een kwaadbedoeld initiatief dat erop is gericht verdeeldheid te zaaien in de maatschappij op het behalen van politieke winst ten koste van werknemers uit Midden-en Oost-Europa;

(...) Verzoekt de Nederlandse autoriteiten te onderzoeken of dit initiatief neerkomt op een administratief of strafrechtelijk vergrijp;

(...) Verzoekt de Europese Commissie te controleren of dit initiatief in overeenstemming is met de geest en letter van het Europees recht, in het bijzonder inzake vrij verkeer en non-discriminatie. (...)