Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

VVD probeerde publicatie boek senator over PVV te vertragen

Foto NRC / Roel Rozenburg

De VVD heeft vergeefs getracht de publicatie uit te stellen van een boek van een senator uit eigen kring. Het gaat om een boek van VVD-senator Sybe Schaap, zo meldt NRC Handelsblad vandaag.

De filosofische publicatie van Schaap over de rol van rancune in samenleving en politiek zou de lopende onderhandelingen van de liberalen met de PVV in het Catshuis kunnen verstoren, zo vreest de partijleiding. Een medewerker van de partij heeft Schaap daarom gevraagd de publicatie uit te stellen, zo bevestigen Schaap en bronnen binnen de VVD. Schaap beschouwt zijn boek Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen, echter als “een filosofisch, niet-politiek werk”. Hij laat de publicatie daarom volgende week gewoon verschijnen. Schaap:

“Ik heb ernstige bedenkingen bij bepaalde ontwikkelingen bij de PVV. Ik wil daarover meer inhoudelijk debat, ook met de PVV zelf. Maar ik wil onze politieke samenwerking met die partij niet ter discussie stellen. Ook ik houd me aan de afspraken die in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt.”

‘PVV hanteert formule die lijkt op jaren dertig vorige eeuw’

In het boek onderzoekt Schaap het begrip rancune in heden en verleden, zegt hij. “Daarbij komen niet alleen de PVV, maar ook Karl Marx en radicale dierenactivisten aan de beurt.” Van de 280 pagina’s gaan er ongeveer 18 over de PVV.

In de inleiding van zijn nieuwe boek schrijft Schaap over de partij van Wilders:

“De hedendaagse rancuneuze boosheid krijgt gevaarlijke effecten nu deze gepolitiseerd raakt en de publieke ruimte verovert. De Partij voor de Vrijheid is een uitgesproken exponent van dit proces. De PVV hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Er worden vijandbeelden gecreëerd, beelden die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd. De vijand loert niet alleen van buiten, maar heeft ook complotterende handlangers in het eigen domein. Externe vijanden te over: de Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen, maar voor alles de Islam en de representanten daarvan.”

Schaap is ingenieur, gepromoveerd filosoof en sinds 2007 lid van de senaatsfractie. De voormalige dijkgraaf was voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij schreef eerder boeken over ‘Nietzsche’s worsteling met het ressentiment’ (2003) en het denken van Theodor Adorno (1995).