MKB-baas wil ook bevriezing topsalarissen bedrijfsleven

Foto NRC / Leo van Velzen

Een salarisstijging voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven is “onacceptabel”. De nullijn moet voor iedereen gelden, “van de koningin tot de schoonmaker. Ook voor topbestuurders”. Dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van werkgeversvereniging MKB-Nederland vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV onderhandelen op dit moment over extra bezuinigingen, noodzakelijk om het begrotingstekort te beperken. Biesheuvel, zelf lid van de VVD, heeft een wensenlijstje ingeleverd bij het Catshuis waarin hij pleit voor de zogeheten ‘nullijn’. Biesheuvel:

“Daarmee bedoel ik dat ministeries en gemeenten hun uitgaven bevriezen en dat alle werknemers nul procent salarisverhoging krijgen. Als dat voor iedereen gebeurt, neem je niemand wat af. Als je dat vanaf 1 juli 2012 zou invoeren, heb je eind 2013 een bezuiniging van 6 miljard euro te pakken.”

Daarmee zou tweederde van het bedrag zijn gerealiseerd dat VVD, CDA en PVV minimaal willen bezuinigen. Volgens het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank heeft een nullijn op alleen salarissen nauwelijks effect op de overheidsfinanciën. De positieve en negatieve effecten heffen elkaar goeddeels op.

Biesheuvel signaleert dat Nederland op economisch terrein veel slechter presteert dan de belangrijkste exportpartner Duitsland. Hij vindt dat “onverteerbaar”. De lonen in Nederland zijn te sterk gestegen. “Duitsland overweegt nu de loonmatiging los te laten. Dat is hét moment voor ons om de lonen te bevriezen. Dan halen we de achterstand met Duitsland weer in”, aldus Biesheuvel.

    • Pim van den Dool