Grontmij zoekt rustig vaarwater

Dramatisch resultaten en een reeks van vertrekkende bestuurders, de aandeelhouders van Grontmij troffen elkaar voor een buitengewone vergadering.

Als de bestuursvoorzitter van advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft uitgelegd dat de onderdelen in Groot-Brittannië slecht presteren, wil de vertegenwoordiger van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers weten of dat misschien aan de communicatie ligt. „Engelsen zeggen vaak wat anders dan ze bedoelen. Dan zeggen ze ja en amen, maar dan ben je weg en dan gaan ze toch weer hun eigen gang.”

Bestuurvoorzitter Michiel Jaski erkent dat communicatie wel eens een probleem kan zijn. Maar niet alleen met Engelsen. Ook met Fransen. Dat heeft Grontmij gemerkt bij het in 2010 overgenomen onderdeel Ginger. Dat draait eigenlijk ook helemaal niet. Er ontstond vorig jaar ruzie met de directeur. Begin dit jaar werd hij ontslagen.

Gisteren kwamen de aandeelhouders van Grontmij in Amsterdam bij elkaar voor een buitengewone vergadering van aandeelhouders. Want de Franse directeur was niet de enige die recent bij Grontmij vertrok. Eind vorig jaar vertrokken bestuursvoorzitter Sylvo Thijssen, financieel directeur Mel Zuydam en bestuurslid Annemiek Nijhof. Kort daarop werd operationeel directeur Jean-Luc Schnoebelen op non-actief gesteld wegens ‘ongepast gedrag’. Dus moesten de aandeelhouders gisteren officieel de nieuwe bestuursvoorzitter Michiel Jaski en financieel directeur Frits Vervoort benoemen.

’s Ochtends had Jaski al de resultaten over 2011 gepresenteerd. Dramatisch, noemde hij die ’s middags tegen de aandeelhouders. Grontmij leed vorig jaar een verlies 55,9 miljoen euro.

Eigenlijk hebben de overnames van het ingenieursbureau van de laatste jaren alleen nog maar problemen opgeleverd. Niet alleen vallen de resultaten van de gekochte bedrijven in Groot-Brittannië en Frankrijk tegen, de overname van het Franse Ginger heeft Grontmij ook in grote financiële problemen gebracht. De overname ter waarde van 120 miljoen euro werd in 2010 gefinancierd met bankkredieten. Deze drukten zwaar op de balans van Grontmij, helemaal nadat de economische situatie vorig jaar flink verslechterde.

Volgens Jaski was er ook goed nieuws. Want tegelijk met resultaten presenteerde de Grontmij gisterochtend een plan om uit de financiële problemen te komen. Het bedrijf gaat 80 miljoen euro ophalen met een claimemissie. De opbrengst wordt onder meer gebruikt om schulden af te lossen. Daarnaast heeft het met de banken een nieuwe kredietovereenkomst gesloten ter waarde van 180 miljoen euro. Dat is ook goed nieuws voor de betrokken banken. De nieuwe kredietfaciliteit is gemiddeld 1,5 procent duurder.

Financieel bestuurder Vervoort zei gisteren dat Grontmij weer in „rustig vaarwater” moet komen. „We willen niet meer elke maand met angst en beven kijken of we aan de financiële convenanten met de banken voldoen.” En overnames, „als die in de toekomst weer gedaan worden”, zullen niet meer gefinancierd worden met bankkredieten. „Dat zal dan betaald worden uit de cashflow.”

De aandeelhouders hoorden het allemaal zonder veel morren aan. Sterker nog, de nieuwe bestuurders kregen lof voor wat ze de afgelopen maanden al gedaan hebben. „En heel veel sterkte de komende tijd”, wenste een „particuliere belegger”.

Terwijl de beleggers toch genoeg reden hadden om eens flink te zeuren. De beurskoers van het bedrijf is in een jaar tijd ingestort. Begin vorig jaar stond het aandeel op 17 euro. Gisteren sloot het aandeel iets boven de 5 euro. Daarnaast vindt er een enorme verwatering plaats van de aandelen door de aangekondigde emissie. En dividend zit er de komende tijd evenmin in. Met de banken is afgesproken dat er pas weer dividend uitgekeerd mag worden als de netto schuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat op een acceptabel niveau ligt. Het bestuur verwacht dat niet voor eind 2014.

Het enige waar een aantal beleggers wat vraagtekens bij stelden, was de gouden handdruk die twee bestuurders hadden meegekregen. Zo ontving voormalig bestuursvoorzitter Sylvo Thijssen een vergoeding van 4 keer zijn jaarsalaris. Dat was ingegeven door het jarenlange dienstverband van Thijssen. Toen merkte een vertegenwoordiger van de Verenging van effectenbezitters (VEB) op dat Jean-Luc Schnoebelen toch veel minder lang voor Grontmij had gewerkt, minder dan twee jaar. Of zijn vertrekpremie van ook 4 keer zijn jaarsalaris dan niet wat aan de royale kant was? Maar volgens bestuursvoorzitter Jaski is hier voor gekozen om dure, lange juridische procedures te voorkomen. Jaski: „Het is een groot bedrag. Ja. Dat doet ons ook pijn. Maar procedures hadden veel aandacht gevraagd. Het is beter om ons nu op het bedrijf te richten.”

    • Tom Kreling