Comazuipers

Comazuipers moeten zelf opdraaien voor de kosten van hun ziekenhuisopname, vindt verzekeraar Menzis. Terecht, en een goede eerste stap tegen de drankorgels.

Maar er moet veel meer gebeuren. Versoepeld ontslagrecht voor comazuipers, bijvoorbeeld. Huiseigenaren die zich een coma zuipen moeten als eersten hun recht verliezen op hypotheekrenteaftrek. Comazuipers met een dubbele nationaliteit moeten, nou ja, u raadt het. En uiteraard moet er een meldpunt comazuipers komen.

Ter compensatie kunnen verzekeraars een speciale polis voor comazuipers aanbieden: hoge premie, maar je zit toch een stukje rustiger op je kruk.

Goeie plannen. Eén probleem: je krijgt er wel dorst van. (SdJ)