Abortusartikel niet geëuthanaseerd

Een Nederlandse Pro Life beweging stuurde een paar jaar geleden hardplastic foetussen naar politici en journalisten, om te laten zien hoe groot een foetus van 24 weken is die in Nederland nog geaborteerd mag worden. Foto fotodienst NRC

Colemans bewering dat abortus tot psychische ziekten leidt wordt ‘niet gesteund door de analyse van de gegevens’. En die analyse was bovendien gebaseerd op een ‘foute methode’.

Dat schrijft de hoofdredacteur van het Journal of Psychiatric Research in een al online gepubliceerde verklaring die in het maartnummer verschijnt. Vreemd genoeg blijft het daarbij. Het gewraakte artikel uit 2009, van Priscilla Coleman en collega’s, blijft bestaan. Van terugtrekken is geen sprake, terwijl nu duidelijk is dat berekeningen én conclusies onjuist zijn.

Het gaat om abortus. En in de Verenigde Staten gaat het dan meteen om de strijd tussen voorstanders van vrije abortus en de Pro Life beweging, die abortus wettelijk wil verbieden.

Coleman staat aan de Pro Life kant. Ze gebruikte openbare gegevens van de Amerikaanse National Comorbidity Survey en dacht aan te tonen dat vrouwen die abortus hadden gepleegd daarna vaak psychiatrisch ziek werden.

Julia Steinberg van de universiteit van Californië in San Francisco en Lawrence Finer van het Guttmacher Institute in New York (noem het een pro-abortusinstituut) geloofden dat niet. Ze probeerden de berekening van Coleman na te doen. Dat lukte niet. Ze concludeerden dat Colemans berekeningen niet klopten. Daarover schreven ze vanaf eind 2010 driemaal naar het Journal of Psychiatric Research. In mei 2011 presenteerde Coleman haar resultaten nog als ‘waar’ op het congres van de American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists, maar even later kwam ze toch met een technische correctie van de cijfers. Ze handhaafde haar conclusies.

Toen kwamen Steinberg en Finer op stoom. ‘We constateren dat de correctie onvoldoende is’, schrijven ze in een vorige week online gezette ingezonden brief in het Journal of Psychiatric Research.

De Amerikaanse National Comorbidity Survey legt tijdens het afnemen vast of iemand ooit in haar leven, in het laatste jaar of de afgelopen maand een psychiatrische ziekte had.

Coleman schreef in 2009 dat ze de psychiatrische ziekten in de laatste maand had geteld. Daardoor was aannemelijk dat het ging om psychiatrische ziekten nádat een vrouw abortus had laten plegen. Steinberg en Finer toonden echter aan dat Coleman de psychiatrische ziekten in het hele leven had geteld, waardoor oorzaak en gevolg onduidelijk zijn.

In een ook online geplaatste reactie verdedigt Coleman zich nog. Ze verwijst naar een meta-analyse waaruit dezelfde conclusie komt (abortus is een gevaar voor de geestelijke gezondheid). Maar hoofdredacteur Alan Schatzberg stelt vernietigend vast dat Coleman die meta-analyse zelf deed. En veel van de studies in die meta-analyse gebruiken dezelfde foute analysemethode.

    • Wim Köhler