Winst voor ABN Amro ondanks tegenvallers

Staatsbank ABN Amro heeft vorig jaar een zware tweede helft van het jaar meegemaakt. De bank leed daarin verlies, vooral door een afwaardering met 880 miljoen op een Griekse lening en door extra voorzieningen voor klanten die hun lening niet kunnen terugbetalen. „Een teleurstellend resultaat”, zei bestuursvoorzitter Gerrit Zalm vanochtend over de jaarcijfers.

Over het gehele jaar boekte ABN Amro voor het eerst winst, na verliezen in 2010 en 2009. Dat betekent ook dividend voor de Nederlandse staat, de aandeelhouder. De bank wil 250 miljoen van haar winst uitkeren, waarvan 200 miljoen al halverwege 2011 is uitgekeerd.

Naast het verlies op de Griekse leningen is de bank getroffen door de conjuncturele omslag in Nederland. „Aanzienlijk hogere kredietvoorzieningen hebben in het tweede halfjaar de nettowinst volledig doen verdampen.” In totaal stegen deze voorzieningen in het tweede halfjaar met ruim 200 miljoen euro.

Zowel de kredietverlening aan bedrijven als de hypotheekverstrekking aan particulieren nam het afgelopen jaar af. De bank versterkte de balansverhoudingen fractioneel. Het balanstotaal van de bank groeide met 7 procent. Het afgelopen jaar zegt de bank grote vooruitgang te hebben geboekt met de integratie van het voormalige Fortis Nederland en ABN Amro Nederland. De bank rept van een „succesvolle afronding” van de meeste projecten. Van de 155 miljard aan verstrekte woninghypotheken is bij 14 procent van de leningen de waarde van het huis lager dan de afgesloten lening. Ruim de helft van de hypotheken is aflossingsvrij. ABN Amro verwacht dat dit percentage in 2012 zal dalen aangezien de criteria voor hypotheken zijn aangescherpt.

Het aantal medewerkers daalde met 2.000 man naar ruim 24.000.