Waar was de Chinese partijprominent Bo?

Bo Xilai, kandidaat voor een topfunctie in het Politbureau, was gisteren niet op het partijcongres. Is er een machtsstrijd achter de schermen gaande?

In de Grote Hal van het Volk in Peking wordt de thee klaargezet voor partijfunctionarissen. Grote vraag voor iedereen op het congres is wie de huidige leiders in oktober gaan opvolgen. Foto AFP

Waar was Bo? Het was een raadsel dat China gisteren een dag lang bezighield, na de hoogst ongebruikelijke afwezigheid van de machtige partijsecretaris Bo Xilai op het Nationale Volkscongres, het parlement dat in Peking bijeen is.

In Chinese media, op websites en op het congres ging het nergens anders over. De afwezigheid van de partijsecretaris van stadsprovincie Chongqing werd gezien als het teken dat hij de strijd om een van de zeven vrijkomende zetels in het Politbureau had verloren.

Maar vandaag gaf hij weer acte de présence. Hij was geveld door de heersende Chinese griep, vertelde hij – inderdaad wat bleekjes ogend en zonder zijn gebruikelijke bravoure.

Het Nationale Volkscongres komt ieder jaar in maart bijeen om als parlement zonder echte bevoegdheden de meerjarenplannen en werkrapporten van de ministeries en de hoogste leiders goed te keuren. Achter de schermen en vooral in de wandelgangen van de Grote Hal van het Volk is er maar één onderwerp en dat is de komende wisseling van de wacht in het Politbureau. Door de pensionering van zeven van de negen leden, onder wie de president, de premier en de hoogste bazen van het economisch apparaat, de politie en de staatsveiligheid, komen er felbegeerde topfuncties vrij. Pas op het 18-de Partijcongres in oktober van dit jaar zal daarover worden beslist, maar alles wijst erop dat er een machtsstrijd aan de gang is over alle functies, behalve die van partijleider en president, waarvoor vicepresident Xi Jinping kandidaat is.

Bo Xilai, die de 32 miljoen inwoners tellende metropool Chongqing strak bestuurt, is de laatste maanden in opspraak geraakt. Hij wordt door voormalige medewerkers en gevluchte zakenlieden beticht van keihard machtsmisbruik. Dat gaat nogal ver, er wordt zelfs gezegd dat hij tegenstanders laat vermoorden onder het mom van maffiabestrijding. Een van zijn naaste medewerkers, onderburgemeester en politiecommissaris Wang Lijun, probeerde onlangs naar de Verenigde Staten te vluchten omdat hij bang was vermoord te worden.

Bo verdedigde vandaag zijn campagne tegen de maffia en noemde tegenover buitenlandse journalisten alle beschuldigingen „nonsens”. Chinese journalisten was het door hun hoofdredacteuren verboden lastige vragen te stellen.

Tegenstanders van Bo en diens zogeheten Chongqing-model (een vorm van staatskapitalisme met veel neomaoïstische retoriek) vrezen dat als hij in het Politbureau komt, de economische hervormingen zullen stagneren en dat er ook zeker geen politieke hervormingen worden doorgevoerd.

Het Nationale Volkscongres duurt nog tot woensdag.