Regels stervenshulp ouderen ongewijzigd

Ouderen helpen euthanasie te plegen, blijft aan strenge regels gebonden. In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor een burgerinitiatief dat hulp bij zelfdoding wil legaliseren voor zeventigplussers die levensmoe zijn.

Dat bleek gisteravond tijdens de parlementaire behandeling van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil.

Nu mogen alleen artsen helpen bij zelfdoding. Zij mogen dat pas als is vastgesteld dat iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt door een medische oorzaak. De initiatiefnemers van Uit Vrije Wil pleiten voor opheffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Zij willen dat euthanasie ook wordt toegestaan als er geen sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dan zou er ook niet per se een arts aan te pas hoeven komen. Ook een ‘stervenshulpverlener’ zou kunnen beoordelen of het gaat om een weloverwogen doodswens.

Dit vindt een Kamermeerderheid te ver gaan. Het liberale Kamerlid Anouchka van Miltenburg erkende dat voor haar VVD zelfbeschikking een belangrijk principe is, maar dat zij „in een samenwerking zit met een aantal partijen die een ander verkiezingsprogramma hadden”. Daarom wierp D66 zich tijdens het debat op als meest liberale fractie. Kamerlid Pia Dijkstra van D66 stelde dat het inhumaan is dat ouderen nu het kanaal in moeten rijden of moeten sterven met een zak over hun hoofd als zij klaar zijn met het leven. Zij zouden medicijnen moeten kunnen krijgen om op een menswaardige manier uit het leven te kunnen stappen.

PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma zei dat ze staat „te popelen om de discussie te intensiveren”. Zij stelt een uitgebreid onderzoek voor naar de stervenshulp aan ouderen. Dat lijkt een een Kamermeerderheid te steunen. Zo’n onderzoek zou het draagvlak voor het burgerinitiatief kunnen vergroten, zodat het meer kans heeft in een volgende kabinetsperiode.