Failliet van Griekenland is voorlopig voorkomen

Een faillissement van Griekenland is voorlopig voorkomen. Voldoende schuldeisers gingen gisteren akkoord met het kwijtschelden van een fors deel van de schuld. Hierdoor raakt Griekenland circa 100 miljard euro aan schuld kwijt. Met de geslaagde sanering is de weg vrij gemaakt voor een nieuw steunpakket van 130 miljard euro van de Europese Europese Centrale bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In Griekenland werd opgelucht gereageerd toen vanochtend bekend werd dat meer dan genoeg schuldeisers – in totaal goed voor 172 miljard euro aan verplichtingen – zich hebben aangemeld voor vrijwillige schuldsanering. Griekenland gaat nu oud schuldpapier omwisselen voor nieuw papier, met een lagere waarde, een langere looptijd en een lagere rente. Het land wil de overige schuldeisers met juridische middelen dwingen om ook dit nieuwe schuldpapier te accepteren, waardoor uiteindelijk 197 miljard euro aan schuld gesaneerd wordt.

Griekse bewindslieden noemden de schuldvermindering een historische stap en een kans voor het land om een zwarte bladzijde om te slaan. „We hebben een uitzonderlijk succes bereikt”, zei minister van Financiën Venizelos vanochtend in het Grieks parlement. „Ik denk dat iedereen zich snel zal realiseren dat dit de enige manier is om het land overeind te houden en het de tweede historische kans te geven die het nodig heeft.”

De schuldsanering is een van de maatregelen om de staatsschuld terug te dringen. Die bedraagt nu nog 168 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2020 moet dat 120 procent zijn. Volgens berekeningen kan Griekenland door de sanering in ieder geval tot en met 2014 aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Op de beurzen werd de deal positief ontvangen en daalde de rente op vijfjaars leningen van Griekenland.

Toch hebben veel Grieken gemengde gevoelens. De schuldenlast is wat verlicht en een acuut bankroet voorkomen. Maar het helpt het land niet direct uit de economische recessie, die nu al vijf jaar duurt. Als het niet lukt de economie opnieuw te laten groeien, kan ook de lagere staatsschuld nooit geheel worden terugbetaald. Donderdag werden ook cijfers bekend waaruit blijkt dat de werkloosheid verder is gestegen, naar 21 procent gemiddeld.

Griekse wisseltruc: pagina 25

Commentaar: pagina 2