Economie VS creëert 227.000 banen in februari

Werkzoekenden op een beurs in Los Angeles, afgelopen augustus. In februari gingen meer mensen aan het werk, terwijl de beroepsbevolking ook groeide. Foto AFP / Robyn Beck

De economie van de Verenigde Staten kreeg er 227.000 banen bij in februari. Omdat de beroepsbevolking tegelijkertijd groeide, bleef de werkloosheid op 8,3 procent - het laagste punt in bijna drie jaar tijd.

De verwachting was dat er 210.000 banen bij zouden komen, waar de realiteit dus nog een klein schepje bovenop doet. In het afgelopen kwartaal kwamen er per maand gemiddeld 245.000 banen bij, waardoor het geloof groeit dat de Amerikaanse economie zich herstelt en geen verdere financiële stimuli nodig heeft. Uit de cijfers van vandaag blijkt daarnaast dat er 61.000 banen meer bijkwamen in december en januari dan eerder werd gecommuniceerd.

De afgelopen zes maanden stijgt de werkgelegenheid in de VS gestaag, iets wat Obama in dit verkiezingsjaar uiteraard goed uitkomt. Desondanks is het waarschijnlijk dat hij van alle naoorlogse presidenten het hoogste werkloosheidscijfer noteert. Werkgelegenheid is een belangrijk onderwerp in de strijd om het Witte Huis.

Werkloosheidspercentage blijft gelijk omdat beroepsbevolking groeit: positieve ontwikkeling

Het aantal werkzoekenden bleef ongeveer gelijk, ondanks de banen die erbij kwamen. Dat wijst op optimisme in de markt, omdat veel werkzoekenden ‘vanaf de zijlijn komen’: ze zijn al langer werkloos en gaven de zoektocht al eens op, maar proberen het nu weer. Daarmee wordt een zorgwekkende trend gekeerd: de werkloosheidscijfers daalden sinds vorig jaar mede omdat mensen stopten met zoeken. Alleen wie actief op banenjacht is, wordt meegeteld in de werkloosheidscijfers. Het is daarom een goed teken als meer mensen naar een baan zoeken, ook al zorgt het voor een stijging van het aantal werklozen.