ABN AMRO schrijft weer zwarte cijfers - ‘teleurstellend resultaat’ voor Zalm

ABN AMRO heeft in het afgelopen jaar weer winst gemaakt. De onderliggende winst werd wel gedrukt door de afschrijving op Griekse obligaties. Dat maakte de genationaliseerde bank vanochtend bekend.

De nettowinst van de bank bedroeg 689 miljoen euro. In 2010 werd onder de streep nog een verlies geleden van 414 miljoen euro. De onderliggende winst, exclusief integratie- en seperatiekosten, daalde echter met elf procent van 1077 miljoen naar 960 miljoen euro. “Een teleurstellend resultaat”, zei bestuursvoorzitter Gerrit Zalm vanochtend over de jaarcijfers.

Over het gehele jaar boekte ABN Amro voor het eerst weer winst na verliezen in 2010 en 2009. Dat betekent ook dividend voor de Nederlandse staat, de aandeelhouder. De bank wil 250 miljoen van haar winst uitkeren, waarvan 200 miljoen al halverwege 2011 is uitgekeerd.

Winst gedrukt door Griekse schuldpapieren

De onderliggende winst werd gedrukt door een afschrijving van 660 miljoen euro na belasting op door de Griekse overheid gegarandeerde schuldpapieren. Deze schuldpapieren staan nu nog voor 21 procent van de waarde in de boeken.

ABN Amro heeft niet belegd in Griekse obligaties, maar leningen verstrekt aan Griekse nutsbedrijven die volledig door de staat werden gegarandeerd. Die kredieten vallen onder de categorie waarvan westerse banken vrijwillig een groot deel kwijtschelden.

Hogere baten, lagere kosten

De onderliggende efficiëntieratio van ABN AMRO, de verhouding tussen kosten en baten, verbeterde van 70 naar 64 procent. Volgens de bank is dit het gevolg van hogere baten en lagere kosten omdat de integratie met voormalige Fortis-onderdelen ‘succesvol’ is afgerond.

De core-tier-1-ratio van de bank was eind 2011 10,7 procent, een verbetering van 0,3 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen het eigen kernvermogen en de uitstaande leningen. Volgens bankenregels moet deze verhouding minstens negen procent zijn.

    • Annemarie Coevert