‘Wij zijn geen private beleggers’

Griekse pensioenfondsen zijn niet te vergelijken met Nederlandse fondsen. „Wij hebben een publieke taak maar worden nu behandeld als private investeerders.”

De term ‘institutioneel belegger’ is al snel te veel eer voor een klein Grieks pensioenfonds, want de bevoegdheden van de besturen om actief te beleggen zijn uiterst beperkt. Mediafonds ETAP-MME heeft al haar geld in Griekse obligaties zitten. Het fonds weigert de staat daarvan nu meer dan de helft kwijt te schelden. Dinsdag stemden negen van de dertien bestuursleden tegen.

„Hoe je het ook wendt of keert, de helft van onze 2 miljard aan beleggingen zal verdampen. Als we er niet mee instemmen, worden we er wel toe gedwongen”, zegt voorzitter Kostas Tsoyparopoulos van het ETAP-MME. „Meer dan de helft van de 2 miljard euro kwijtschelden staat gelijk aan vijftien jaar pensioenen voor onze achterban.”

Door niet deel te nemen draagt u eraan bij dat het percentage schuldkwijtscheldingen mogelijk te laag is om het te doen slagen. Dat kan grote gevolgen hebben?

„Dat geloof ik niet. We zijn heel klein in vergelijking met andere fondsen.”

U vindt dat u de luxe hebt om ‘nee’ te zeggen omdat u klein bent?

„Nee, daar draait het niet om. We vinden dat we publiek zijn en niet als investeerders behandeld moeten worden. De juridische status van een pensioenfonds in Nederland is heel anders dan die van ons. Zij kunnen echt beleggen. Wij niet. Onze overschotten gaan verplicht naar een rekening bij de centrale bank. Wij vervullen een publieke functie. We keren pensioenen en uitkeringen uit, ook bij werkloosheid. Wij vinden dat de private betrokkenheid waar het nu om draait, helemaal niet over ons zou moeten gaan.”

Is uw fonds verzekerd tegen een Griekse faillissement?

„Nee. Dat soort producten mogen we helemaal niet kopen. De wet verbiedt ons dat.”

Wat verwacht u in de komende tijd?

„We moeten de uitkering aan onze mensen verlagen. Dat is dan voor de vierde keer in twaalf maanden.”

Jullie worden toch gecompenseerd?

„De beloften van de minister zijn vaag. Banken krijgen dertig miljard euro terug. De pensioenfondsen zullen gezamenlijk ongeveer dertien miljard euro verliezen. Wat ons in ruil daarvoor beloofd wordt, is heel onduidelijk en onzeker. De regering wil staatsbezit in een fonds stoppen. De opbrengst van dat fonds, wordt dan over de pensioenfondsen verdeeld. Minister van Financiën Venizelos heeft ons in feite de opbrengst van een goudmijn beloofd, of van een olieveld ten zuiden van Kreta, dat nog geëxploiteerd moet worden.”

    • Marloes de Koning