Vestia weigerde toezicht op financiële producten

Sinds begin 2008 weigerde de woningcorporatie controles.

Rotterdam. Oud-directeur Erik Staal van Vestia heeft jaren geweigerd om per kwartaal te rapporteren over de financiële producten van de woningcorporatie. Daarmee heeft Vestia zich onttrokken aan controles op risicovolle renteverzekeringen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat zeggen bronnen rondom Vestia.

Het waarborgfonds is een particuliere stichting die borg staat voor grote leningen aan corporaties. Het fonds staat ook garant voor de miljardenlening die nodig was voor de redding van Vestia.

De grootste woningcorporatie van Nederland verdubbelde in 2010 haar derivatenpakket van vijf naar tien miljard euro. Toen de rente tegen Vestia’s verwachting in daalde, moest de corporatie banken meer onderpand geven. Het waarborgfonds sloeg alarm in de zomer van 2011 toen het hoorde dat Vestia een acuut tekort van één miljard euro had.

Het waarborgfonds analyseert sinds eind 2008 het risico op de financiële producten van corporaties. Woonbedrijven moeten elke drie maanden opgeven hoeveel en wat voor soort derivatencontracten zijn afgesloten. Het risico op de derivaten van Vestia is onder meer dat banken ineens miljarden kunnen opeisen.

Vestia heeft vanaf het begin in 2008 geweigerd om mee te werken met het waarborgfonds, zeggen betrouwbare bronnen. Verder was de Stichting Visitatie Woningcorporaties niet welkom voor inspecties. NRC