Kamer wil enquête corporaties

De Tweede Kamer wil een parlementaire enquête over de woningcorporaties. Directe aanleiding zijn de grote financiële problemen bij Vestia, de grootste corporatie van ons land. Initiatiefnemer CDA wil een onderzoek naar „het systeem van corporaties, het beheer, het interne toezicht en de positie van huurders”. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet worden bekeken.

Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks steunen het voorstel. Voorwaarde is wel dat de enquête, waarbij mensen onder ede kunnen worden verhoord, niet de behandeling van de herziene Woningwet vertraagt. Die wet wordt dit voorjaar besproken en herbergt strenger toezicht op corporaties. „Het moet geen vertragingstactiek zijn om de minister uit de wind te houden”, zegt Kamerlid Braakhuis (GroenLinks). Verantwoordelijk minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) is van CDA-huize.

De corporatiesector kwam de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws. Zo leed de Rotterdamse corporatie Woonbron tientallen miljoenen verlies bij de renovatie van het voormalige stoomschip SS Rotterdam. Bij het Amsterdamse Rochdale wordt de oud-directeur verdacht van onder meer het aannemen of betalen van steekpenningen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen. En bij het Limburgse Servatius mislukte de bouw van een grote campus bij de Universteit Maastricht. De schade bedraagt rond zestig miljoen.

Volgens Kamerlid Bas Jan van Bochove (CDA) is er één constante te zien bij alle incidenten: een gebrek aan toezicht. Hij vindt dat „de huurders erop moeten kunnen vertrouwen dat de politiek dit goed regelt.” De VVD en D66 steunen de enquête vooralsnog niet. Zij vinden het voorbarig omdat de herziene Woningwet nog moet worden behandeld, vooraf gegaan door een hoorzitting.

De Kamer was gisteren tijdens een debat ook kritisch op een voorgenomen huurverhoging van 5 procent voor inkomens van 43.000 euro en hoger. Die verhoging gaat pas op 1 juli in, maar de Belastingdienst heeft al aan verhuurders laten weten of huurders meer of minder dan 43.000 euro verdienen. Schending van de privacy, vonden enkele Kamerleden. Maar volgens minister Spies is die handelswijze „niet ongebruikelijk”. De Belastingdienst geeft alleen aan of er meer of minder dan 43.000 euro wordt verdiend. „Er liggen geen inkomensgegevens op straat.”

De Kamer was ook boos omdat de huurstijging nog niet door het parlement is goedgekeurd. Maar „regeren is juist vooruitzien”, zei Spies „Ik kan nu wel op mijn handen gaan zitten, maar dan halen we 1 juli nooit.”