Gezinnen vaker naar crisisopvang

In Nederland kloppen steeds meer gezinnen aan bij de crisisopvang. Screenshot EO

Gezinnen met kinderen kloppen steeds vaker aan bij de crisisopvang. Het merendeel van deze gezinnen, die vaak op bijstandsniveau leven, is door de armoedegrens gezakt en kan de huur of hypotheek niet meer betalen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Vereniging Federatie Opvang, waarbij 48 organisaties voor crisisopvang zijn aangesloten.

De opvang kan de groeiende vraag niet aan en moet steeds meer gezinnen weigeren, blijkt uit de quickscan (pdf) van de federatie. Gezinnen met kinderen dreigen hierdoor voor langere tijd op straat terecht te komen, schrijft persbureau Novum. Gezinnen blijven ook langer in de opvang hangen. In de meeste gevallen gaat het om gescheiden jonge vrouwen met kinderen.

‘Het probleem wordt ernstiger’

Het probleem speelt al langer, maar wordt volgens de organisatie ernstiger. Uit het beeld over 2010 bleek voor het eerst dat het aantal kinderen dat wordt meegenomen naar de opvang is gestegen, van 2175 naar 2591.

De federatie doet een aantal aanbevelingen om het tij te keren. Zo zouden gemeenten beter in de gaten moeten houden hoe het gaat met mensen in de bijstand en voorkomen dat zij in de financiële afgrond terechtkomen. Corporaties, energiebedrijven, hypotheekbanken, schuldhulpverlening, politie en jeugdzorg moeten hierbij worden betrokken.

Eerder hulp bieden bij relatieproblemen

Bij relatieproblemen waardoor gezinnen uiteenvallen, zou eerder hulp moeten worden geboden. Preventief ingrijpen is veel goedkoper en effectiever dan huisuitzetting, crisisopvang en herhuisvesting, is de gedachte. Ook zou de regeling voor (bijzondere) bijstand aan jonge moeders soepeler moeten worden gehanteerd. Verder moet vaker goedkope huisvesting beschikbaar worden gesteld voor de periode na de opvang.

Het tv-programma De Vijde Dag besteedde vanavond aandacht aan de kwestie. Kamerleden van de SP en GroenLinks zeggen daarin dat ze de kwestie aan de orde willen stellen bij staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA). De Tweede Kamer debatteert volgende week met haar over maatschappelijke opvang.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

    • Marije Willems