Een redelijk betaalde politie

Politiekorpsen her en der in het land schrijven deze week geen bekeuringen uit bij lichte overtredingen. Schoolvoorbeeld van een zogeheten ‘publieksvriendelijke actie’, in het kader van een CAO-conflict.

Nu is lichte overtredingen bekeuren inderdaad geen activiteit waar de goedwillende burger de politie om pleegt te waarderen. Vooral de snelheidscamera’s, die ‘na correctie’ toch nog graag 4 kilometer overschrijding van de norm liefst automatisch met u willen afrekenen, zijn een pest. Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Circa 7,5 miljoen daarvan gaan over snelheid. En daarvan heeft meer dan 70 procent betrekking op overschrijdingen van 4 tot 10 kilometer per uur te hard rijden. ‘Denkend aan Holland zie ik breede stromen bekeuringen door oneindig laagland gaan’ – vrij naar Marsman.

Als er ergens géén handhavingstekort is, dan is het wel in het verkeer. Zie ook de haast religieuze ijver waarmee agenten in tv-programma’s als Blik op de Weg weggebruikers opvoeden die per ongeluk over ‘verdrijvingsvlakken’ rijden of een appeltje eten aan het stuur.

Dat die activiteit nu wordt onderbroken is wellicht een tegenslag voor de schatkist, maar geen verstoring van de rechtsorde.

Het CAO-conflict zelf is echter politiek geladen. De politiebonden hebben gezien hun looneis van drie procent de realiteit van de economische en daaruit voortvloeiende begrotingscrisis gemist. Werknemers, zeker die in overheidsdienst, zetten zich juist schrap voor barre tijden. Het kabinet krijgt intussen de rekening voor het jarenlang politiek koesteren van ‘onze dienders’ als beschermers van de bange burger. Een kabinet dat de minister ‘veiligheid’ voor iedereen laat beloven, moet nu afrekenen met de politieagent die het zelf op een voetstuk plaatste. De bonden willen niet geheel onverwacht dat prestige nu te gelden maken en laten doorschemeren de invoering van de nationale politie te gaan hinderen, als het kabinet niet toegeeft.

Daarmee kondigen de bonden in een vroeg stadium al oneigenlijke middelen aan: obstructie van een plan dat democratisch is overeengekomen. Dat gaat meer dan een tikkeltje te ver.

De ‘waardering en erkenning’ in materiële vorm die de bonden eisen is er al. Politiepersoneel in Nederland verdient niet slecht. Uit een gezamenlijk onderzoek van overheid en bonden uit 2009 bleek dat de beginsalarissen bij de politie 5 procent en de maximumsalarissen gemiddeld tien procent hoger zijn dan die in de zorg, het voortgezet onderwijs, de gemeenten, de particuliere beveiliging en de douane. De minister biedt nu de garantie van baanbehoud, selectieve salarisverhoging voor werken op straat en het schrappen van de nachtdienst voor oudere agenten. Een redelijk aanbod, waar de politie voldoende mee is bediend. Maar dat coulancebeleid op straat, gaat u daar nog rustig een poosje mee door.