AIVD: ex-vijand nu als partner

Marcel Haenen en

Emilie van Outeren

Zoetermeer. - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wil gaan samenwerken met spionagediensten van landen die tot voor kort tot het vijandelijke kamp werden gerekend.

„Ook met landen waarmee je op politiek of diplomatiek gebied koel bent, zou je als inlichtingendienst toch kunnen praten”, zegt Rob Bertholee, sinds december hoofd van de AIVD, vandaag in een interview met deze krant. „Op een aantal punten willen we elkaar absoluut niet in onze keuken laten kijken, maar als het bijvoorbeeld gaat om contraterrorisme of contrapiraterij hebben we gedeelde belangen en zijn we van elkaar afhankelijk. Als we niet samenwerken, missen we echt de boot.”

Bertholee noemt de landen waarmee hij zou willen praten niet bij naam, maar het gaat volgens hem om partners buiten „de voor de hand liggende Amerikaanse, Engelse of Duitse ‘collegadiensten’.” Bertholee denkt bijvoorbeeld aan „contacten ergens in Afrika die gezien hun geografische positie iets kunnen weten over wat er aan de hand is in Somalië”.

Ook samenwerking met Rusland en China sluit hij niet op voorhand uit. „Maar het is niet zo dat je even hun inlichtingendiensten kunt bellen met de vraag: wat kunnen we regelen?”

Bertholee, tot eind vorig jaar commandant van de landmacht, vindt dat de AIVD „transparanter” moet worden. „De samenleving weet weinig van ons werk. Dat wil ik verbeteren. Want het is de vraag of de samenleving zich realiseert dat wij noodzakelijk zijn”, zegt hij. „Ik wil burgers het gevoel geven dat er organisaties zijn die zich absoluut bekommeren om hun veiligheid. Dat wij de Nederlandse burger het leven laten leven dat hij graag leeft.”

In het streven naar meer openheid is de inlichtingendienst sinds een maand ook op Twitter actief. Er zijn twee tweets verstuurd; er zijn 829 volgers.

Interview Bertholee: pagina 6