Uiteindelijk ging ze mokkend akkoord

Naam: Iris (27)

Opleiding: Geneeskunde

Vorige baan: Twee maanden arts op een consultatiebureau

Nieuwe baan: ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) in een middelgroot ziekenhuis

Oude salaris: 3.130 euro bruto per maand

Salariswens: „Ik wilde er in ieder geval niet op achteruitgaan.”

Nieuwe salaris: 3.145 euro bruto

Voor

Heb je je goed voorbereid op de onderhandeling?

„Ja. Tijdens een congres had ik een vrouwelijke hoogleraar eens horen zeggen dat mannelijke artsen bijna altijd meer verdienen dan vrouwelijke artsen omdat ze minder goed onderhandelen. Vrouwen zouden niet genoeg beseffen dat er altijd nog wel financiële ruimte is. Daarom wilde ik van tevoren goed weten wat mijn mogelijkheden waren, want ik had werkelijk nog geen idee.”

Hoe kwam je daar achter?

„Ik heb de cao nauwkeurig doorgelezen en oud-studiegenoten gevraagd hoe zij het hadden aangepakt. Er blijkt een website te bestaan waarop informatie staat over de salarissen van artsen en de positie van ANIOS.”

Was er inderdaad meer onderhandelingsruimte dan je dacht?

„Ja. Er staat bijvoorbeeld in de cao Ziekenhuizen dat je bij je eerste baan de kosten van de BIG-registratie (databank met erkende gezondheidswerkers, red.) kunt declareren en dat er ook ruimte is voor vergoedingen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van de vakbond. Verder zijn er vaste afspraken over verhuis- en reiskostenvergoeding. Het salaris van een beginnend arts bleek 2.950 euro. Maar omdat ik met mijn vorige baan net iets meer verdiende, nam ik me voor datzelfde bedrag te vragen. Het zou toch raar zijn om er financieel op achteruit te gaan.”