Voldoende steun voor parlementaire enquête woningcorporaties

Nieuwbouw van Vestia in Den Haag bij het Hof van Scheveningen. Foto NRC / Bas Czerwinski

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties. Directe aanleiding zijn de grote financiële problemen bij Vestia. De corporatiesector kwam de afgelopen jaren vaker negatief in het nieuws door incidenten.

Initiatiefnemer CDA wil een onderzoek naar het corporatiestelsel, het beheer, het interne toezicht en de positie van huurders. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet worden bekeken. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks steunen het voorstel, waardoor er een Kamermeerderheid van 76 zetels is.

Voorwaarde is wel dat de enquête, waarbij mensen onder ede worden verhoord, niet de herziening van de Woningwet vertraagt. Die wet wordt dit voorjaar besproken en herbergt onder meer strenger toezicht op corporaties. “Het moet geen vertragingstactiek zijn om de minister uit de wind te houden”, zegt GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis. Verantwoordelijk minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) is van CDA-huize.

Corporatiesector in het nieuws door incidenten

De laatste jaren komt de sector vooral in het nieuws door incidenten. Zo leed de Rotterdamse corporatie Woonbron tientallen miljoenen verlies bij de renovatie van het voormalige stoomschip SS Rotterdam, dat veel duurder uitpakte dan gedacht. Bij het Amsterdamse Rochdale wordt de oud-directeur verdacht van onder meer het aannemen of betalen van steekpenningen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen. En bij het Limburgse Servatius mislukte de bouw van een grote campus bij de Universteit Maastricht. De bouw werd gestaakt, de schade bedraagt rond zestig miljoen.

VVD en D66 vinden enquête voorbarig

Volgens CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove is er één constante: “een gebrek aan toezicht. De huurders moeten erop kunnen vertrouwen dat de politiek dit goed regelt.”
De VVD en D66 steunen het voorstel vooralsnog niet. Zij vinden het te voorbarig. De partijen willen eerst een hoorzitting en de behandeling van de herzienen Woningwet afwachten. D66-Kamerlid Kees Verhoeven: “Het CDA loopt op de zaken vooruit.” De PVV laat weten “kennis van het voorstel te hebben genomen” maar wil niet zeggen of het CDA-plan wordt gesteund.