Korting onderwijs gaat door

De bezuiniging van 300 miljoen euro op het passend onderwijs voor kinderen met leerproblemen gaat door. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel over passend onderwijs in de Kamer. VVD, CDA en PVV geven geen gehoor aan de oproep gisteren van tienduizenden stakende leraren om van de plannen af te zien.

De oppositie stelde voor om de door het kabinet gewenste prestatiebeloning voor leraren niet in te voeren en met het vrijgekomen geld de bezuinigingen ongedaan te maken, maar dat idee kon niet rekenen op instemming van de coalitie. VVD-onderwijswoordvoerder Ton Elias noemde het „onbespreekbaar”.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) zal de Kamer morgen antwoorden, maar zei na afloop van het debat al dat zij het regeerakkoord zal uitvoeren, inclusief de bezuiniging op het passend onderwijs en de invoering van de prestatiebeloning voor leraren.

Het aantal leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs dat extra begeleiding nodig heeft, is de afgelopen jaren fors gegroeid: van 243.000 in 2003 naar bijna 280.000 zorgleerlingen in 2010. Door deze toename zijn ook de kosten fors gestegen, van 0,5 miljard in 1997 naar 3,7 miljard euro per jaar in 2010.

Door meer kinderen op te vangen in het gewone basisonderwijs en het geld voor hun begeleiding niet langer aan de ouders maar aan de schoolbesturen te geven, hoopt het kabinet verdere kostenstijging te voorkomen. Scholen en ouders zijn bang dat deze stelselwijziging, gecombineerd met een bezuiniging, zal leiden tot slechtere zorg en onderwijs.