Geen enkel kind maakt Citotoets foutloos

Geen enkele basisschoolleerling uit groep 8 wist de Citotoets dit jaar foutloos door te komen. Drie kinderen maakten één fout. Dat heeft toetsinstituut Cito vandaag bekendgemaakt. Vorig jaar maakten drie scholieren geen enkele fout, schrijft persbureau Novum.

In totaal 4349 kinderen haalden de hoogste score van 550. Deze leerlingen maakten vijftien of minder fouten in de tweehonderd opgaven op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De gemiddelde score was 536, tegenover 535,5 vorig jaar en 535,4 het jaar daarvoor.

De adviezen op basis van de toets laten volgens Cito eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of een van de leerwegen van het vmbo gekregen. Wel zijn er de laatste twee jaar aanwijzingen dat de prestaties op de onderdelen taal en rekenen licht stijgen, meldt het toetsinstituut.

Jongens hebben net als voorgaande jaren iets hogere scores behaald dan meisjes. Meisjes deden het net als in 2011 beter op het onderdeel taal en jongens beter op de onderdelen rekenen en studievaardigheden. Vroege leerlingen scoren op alle onderdelen hoger dan de overige kinderen.

De Citotoets moet helpen bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. Op basis van de toets wordt een advies gegeven, dat naast het advies van de basisschool kan worden gelegd.

Ongeveer vijftien procent van de scholen kiest overigens al jaren niet voor de Citotoets, mede omdat na het afnemen van de toets in februari de aandacht voor taal en rekenen zou verslappen. Onlangs werd besloten dat alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs in april 2013 voor het eerst de verplichte eindtoets voor taal en rekenen maken. Daarmee moet worden voorkomen dat de aandacht hiervoor te vroeg in het schooljaar wegebt.