‘Euregio’ presenteert cultuurplan 2018

‘Europa herondekt’ is het motto waarmee Maastricht en de omliggende Euregio in 2018 culturele hoofdstad van Europa wil worden. Dat staat in de vandaag gepresenteerde plannen.

Een kwart eeuw na het Verdrag van Maastricht willen stad en regio, een ontmoetingsplaats van landen, talen en culturen, zich presenteren als proeftuin voor de Europese identiteit. De organisatie zegt zich deels te willen richten op heden en verleden, met uit de regio afkomstige Europese sleutelfiguren als Karel de Grote en de schilder Jan van Eyck. Daarnaast wil zij vooral de toekomst benadrukken, met onder meer aandacht voor de meertaligheid en de ‘Generatie Maastricht’: in Maastricht geboren jongeren.

Net als Malta mag Nederland in 2018 de culturele hoofdstad van Europa leveren. Maastricht en omgeving hebben concurrentie van Den Haag, Utrecht, de Brabantsteden (geleid door Eindhoven) en Friesland (met Leeuwarden als centrum). In oktober moeten alle kandidaten hun plannen klaar hebben. Begin volgend jaar presenteren ze die voor een Europese jury. Die bezoekt in september volgend jaar alle kandidaten en neemt daarna een beslissing.

De totale kosten van Maastricht culturele hoofdstad 2018 zijn geraamd op tachtig miljoen euro. Maastricht, de Nederlandse provincie Limburg en de Euregio-partners moeten daarvan ieder twintig miljoen voor hun rekening nemen. Het Rijk en sponsoren zouden tien miljoen moeten bijdragen.

Maastricht komt als eerste met de plannen om alle partners de gelegenheid te geven te praten over een verdere aanscherping van de kandidatuur. Het gaat daarbij om de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik, de Duitstalige gemeenschap in België en de regio Aken plus de steden Aken, Luik, Sint-Truiden, Hasselt, Tongeren, Genk, Sittard-Geleen en Heerlen.

Het grensoverschrijdende karakter komt ook tot uiting in de organisatie van de kandidatuur: de Belg Guido Wevers, oud-theatermaker en –directeur, is artistiek leider, de Nederlander Huub Smeets, voormalig directeur van projectontwikkelaar Vesteda, is voorzitter van de stichting en de Duitser Jürgen Linden, oud-burgemeester van Aken, zit de raad van toezicht voor.

Dit jaar zijn het Portugse Guimarães en het Sloveense Maribor culturele hoofdstad van Europa.