De Jager onderzoekt beperken risicovol bankieren, geen splitsing banken

Minister Jan Kees de Jager onderzoekt hoe risicovol handelen door banken aan banden kan worden gelegd. Geld verdienen mag dan niet meer als het niet direct het klantbelang dient of ongezond is voor het beheer van risico’s.

“Doel van het onderzoek is om excessieve risico’s van bankieren tegen te gaan en de financiële stabiliteit te versterken. Hiermee komt bankieren meer in dienst van de reële economie. Het onderzoek zal in samenwerking met de AFM en DNB worden uitgevoerd.” - toelichting ministerie van Financiën.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de AFM en DNB, is een aanvulling op een actieplan De Jager afgelopen zomer aan de Kamer heeft verstuurd. Hierin wordt voorgesteld om grote banken op te splitsen in een deel voor consumenten en een deel voor zakenactiviteiten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een strikte scheiding tussen ‘nutsbank’ en ‘zakenbank’ om zo besmettingsgevaar tussen het klanten- en zakendeel zoals tijdens de kredietcrisis te voorkomen. Maar De Jager ziet dat nog steeds niet zitten.

Banken zagen zelf ook niets in splitsing

Uit een vervolgnota van de minister van Financiën vanochtend blijkt dat hij een splitsing niet in de Nederlandse situatie van banken vindt passen. Eerder deze maand spraken de banken zich al uit tegen zo’n verdeling. De splitsing van banken was een van de aanbevelingen van de parlementaire commissie-De Wit die in 2010 onderzoek deed naar de bankencrisis.

De banken hebben volgens de minister een groot gat tussen de hoeveelheid spaargeld en de uitstaande leningen. Als een bank geen zakendeel meer heeft om dat gat te vullen, kunnen banken minder geld uitlenen.

De Jager: banken moeten meer geld in kas hebben om leningen te dekken

De minister (CDA) is wel voor een splitsing als een ‘systeemrelevante‘ bank als ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS Reeal eenmaal in de problemen is gekomen. Omdat tijdens de crisis is gebleken dat een scheiding tussen de delen complex is, wil De Jager wel dat de huidige structuur van banken wordt aangepast zodat dit makkelijker wordt.

Om banken verder crisisbestendig te maken wil De Jager de kapitaaleisen verder opvoeren. Hierdoor moeten banken meer geld in kas hebben voor de hoeveelheid geld die uitstaat aan leningen. Hij gaat hierin niet zo ver als de Kamer eerder had aangegeven, omdat Nederland al relatief streng is.