Correcties en aanvullingen

Op de voorpagina van gisteren werd gesteld dat „de euro ons twee pizza’s per maand kost”. Niet duidelijk werd dat het hier om cumulatieve kosten gaat: ieder jaar twee pizza’s per maand meer. Na tien jaar zijn de gemiste inkomsten dus opgelopen tot zo’n 20 à 25 pizza’s per maand. De rekensom geldt echter alleen met terugwerkende kracht: de kosten kunnen niet tot in lengte van jaren blijven oplopen.