Chemiebedrijf Odfjell opnieuw op vingers getikt

De Odfjell-terminal in de Rotterdamse Haven. Foto Odfjell

De autoriteiten hebben het Rotterdamse chemiebedrijf Odfjell opnieuw op de vingers getikt. Bij een controle gisteren en vandaag van ruim twintig inspecteurs kreeg het bedrijf onder meer een proces-verbaal omdat pompen in waterverzamelputten niet aan de normen voldoen, meldt het bedrijf zelf.

Odfjell werd de afgelopen dagen door onder meer de Rotterdamse milieudienst DCMR, de Arbeidsinspectie en brandweer bezocht. Volgens de onderneming zijn nog niet alle conclusies bekend (pdf).

Wel kreeg het bedrijf gisteren te horen dat het een steiger niet meer mocht gebruiken, omdat er geen valbeveiliging aanwezig was. Die zou er inmiddels wel zijn. De steiger mag weer worden gebruikt.

De problemen bij de waterverzamelputten worden volgens het bedrijf snel opgelost. De putten maken deel uit van het interne rioleringssysteem. Met pompen in het riool en op de steigers, werd water naar de waterzuiveringsinstallatie van de onderneming gepompt. Omdat de pompen niet aan de gestelde eisen voldoen, zijn ze buiten werking gesteld.

Odfjell verzweeg gaslek

Odfjell kwam vorig jaar in opspraak omdat het had verzwegen dat in augustus ongeveer tweehonderd ton brandbaar butaangas was ontsnapt. Onlangs meldde staatssecretaris van Milieu Joop Atsma (CDA) dat de Arbeidsinspectie bij het bedrijf sinds 2003 bij controles 64 overtredingen heeft geconstateerd. In totaal vroegen de autoriteiten 86 keer om maatregelen of waarschuwden ze het bedrijf.

Tweemaal werd het bedrijf stilgelegd en zeven keer een proces-verbaal opgemaakt. Het opslagbedrijf is daarnaast twee keer veroordeeld omdat de chemische stoffen butaan en benzeen vrijkwamen.

    • Lex Boon