Aantal vaste contracten nieuw personeel met 97 procent gedaald

Het vaste contract lijkt met uitsterven bedreigd te worden. Volgens het UWV kregen in 2011 nog maar tweeduizend mensen direct een permanente verbintenis; een daling van liefst 97 procent ten opzichte van 2010. Langdurige tijdelijke aanstellingen eindigen in 80 procent van de gevallen niet in een contract voor onbepaalde tijd.

De drastische daling blijkt uit een jaarlijkse rapportage van uitkeringsinstantie UWV. Tussen 2008 en 2009 vond al eens een halvering plaats van het aantal direct uitgedeelde vaste aanstellingen. Tussen 2010 en vorig jaar ging het absolute aantal van 83.000 naar 2.000. Het UWV zegt zelf ook niet helemaal te begrijpen waar de daling vandaan komt. Alleen op moeilijk vervulbare vacatures zouden nog direct vaste contracten worden geboden.

Tijdelijk contract voor meer dan één jaar populair

De uitkeringsinstantie zou een verklaring zien in de onzekerheid op de arbeidsmarkt. De bereidheid van werkgevers om direct te investeren in een vaste verbintenis lijkt verdwenen. Steeds vaker worden meerdere tijdelijke contracten op jaarbasis uitgegeven of één tijdelijk contract van meer dan een jaar. Het UWV zegt dat dit type in 2011 groeide van 227.000 naar 368.00.

Eerder wist het Sociaal Cultureel Planbureau al te melden dat na afloop van dit soort aanstellingen maar in één op de vijf gevallen wordt overgegaan tot een vast contract. 80 procent van de tijdelijke werknemers wordt vervangen voor een nieuweling. Dit ligt overigens niet altijd aan de werkgever, werknemers kunnen na zo’n periode ook zelf kiezen voor een andere baan.