VS bereiden nieuwe Syrië-resolutie voor in VN-Veiligheidsraad

Syrische man in Servië protesteert tegen het geweld en de onderdrukking in zijn geboorteland. Foto AFP / Andrej Isakovic

De Verenigde Staten bereiden een nieuwe resolutie voor in de VN-Veiligheidsraad. Die moet de strijdende partijen in Syrië opnieuw oproepen het geweld in het land onmiddellijk te staken. Dat meldt persbureau AP. Opvallend is dat de oproep zich nu ook richt tot de oppositie.

Dit laatste lijkt een handreiking naar Rusland en China.

NRC-buitenlandredacteur Juurd Eijsvoogel noemt de nieuwe resolutie een interessante ontwikkeling.

“Het is een teken dat de Verenigde Naties pogingen blijven doen om te kunnen oproepen tot een einde aan het geweld in Syrië. Maar als er overeenstemming kan worden bereikt in de Veiligheidsraad betekent dat natuurlijk nog niet direct een einde aan het geweld in Syrië. Het zou echter de druk op het regime van Bashar al-Assad wel danig verhogen.”

Eijsvoogel vindt het opvallend is dat de oproep ook geldt voor de oppositie. De eerdere twee resoluties, die werden geblokkeerd met een veto van China en Rusland, richtten zich nog slechts op Assad en zijn regime.

China en Rusland hebben signalen afgegeven dat er met hen te praten valt

Een ander opvallend punt vindt Eijsvoogel de volgorde die nog altijd wel is aangebracht in de beëindiging van het geweld: eerst de regeringstroepen en dan pas de oppositie. Het blijft de vraag of Rusland en China met zo’n onderscheid en volgorde kunnen leven. Eijsvoogel:

“Aan de andere kant hebben Rusland en China wel signalen afgegeven dat er met hen te praten valt.”

Vooral de Russische en Chinese steun aan de veroordeling van de VN-Veiligheidsraad wegens Syrië’s weigering om VN-chef Humanitaire Zaken Valerie Amos toe te laten, leek een voorzichtige, maar toch duidelijke toenaderingspoging. Eijsvoogel:

“De onderhandelingen die vandaag kennelijk achter gesloten deuren in de Veiligheidsraad zijn begonnen kunnen natuurlijk de start zijn van een langdurig onderhandelingsproces, waarin de nu voorgestelde resolutie nog op een groot aantal punten kan worden aangepast.”

Op die manier kunnen de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad de komende dagen dus nog veel dichter bij elkaar komen en voor elkaar de scherpe kantjes van de resolutie af schuren.

    • Niels Posthumus