Ons CDA moet PVV niet dulden

Nederland moet knopen doorhakken, maar de omhelzing van de PVV wordt een verwurging. Het buitenland raakt van ons vervreemd. Animal cops lossen niets op. Sluit een nieuw sociaal akkoord, schrijven CDA’ers Willem Jelle Berg en Arjan Kaaks.

Sinds de kabinetten-Balkenende is er te weinig tot stand gebracht aan structurele hervormingen. Wij Nederlanders moeten ophouden Europa en immigranten de schuld te geven van alles wat ons niet bevalt, maar juist de zelfgenoegzaamheid en benauwdheid van ons afschudden om ons land klaar te maken voor de nabije toekomst.

Wat kunnen jullie doen om van ons land een beter en sterker land te maken?

1Bevorder de industriële bedrijvigheid. ‘Nederland Distributieland’ is een prachtige slogan, maar in onze industrie levert arbeid meer op! Inzetten op (bio)chemie, materiaaltechniek, weg- en waterbouw, voedingstechnologie en milieutechniek zal de economie en onze inkomenspositie versterken. Met alleen dienstverlening en logistiek redden we het niet.

2Investeer in onderwijs, in kennis van talen, historie en culturen, ook van landen en werelddelen waarvan we kunnen leren. Het is niet meer zo dat Nederlanders geroemd worden om hun Engels – laat staan hun Frans of Duits. Scandinaviërs en Vlamingen doen het inmiddels beter. Jonge generaties in Azië steken gemiddeld meer energie in onderwijs, dus mag – nee, moet – de lat bij ons omhoog. Versterk het vakonderwijs en onderwijs in de exacte vakken, om de basis te leggen voor hernieuwde kracht in onze maakindustrie. Bezuinig hier niet op.

3Vereenvoudig het belastingsysteem. Bouw de hypotheekrenteaftrek geleidelijk om tot een aftrek die aflossen bevordert. Verminder of beëindig de overdrachtsbelasting en het huurwaardeforfait. Beperk sociale huren tot de groep die echt niet zonder kan. Het verder afbouwen van allerlei andere toe- en bijslagen geeft ruimte om belastingtarieven voor de tweede en derde schijf te veranderen naar 40 en 50 procent – een eerste stap naar de sociale vlaktaks? Ter compensatie kan het geen kwaad de btw te harmoniseren en consumptie van milieubezwarende zaken verder te belasten.

4Sluit een nieuw sociaal akkoord, met nadruk op permanente scholing, opdat onze beroepsbevolking meer kennis en vaardigheden krijgt. Versoepel het ontslagrecht, mits de scholingsinspanning is geleverd, en stel grenzen aan de hoogte van ontslagvergoedingen. Begin eerder met de verhoging van de pensioenleeftijd.

5Bevorder een klimaat waarin openheid, respect en tolerantie geen loze begrippen zijn. Als premier en vicepremier kunnen jullie laten zien waarvoor een Nederlander staat die zowel van Nederland als van de wereld houdt. Wat ons betreft mogen jullie zeggen dat onze cultuur van debat en openheid in de media en het parlement moet worden gekoesterd, maar ook beschermd tegen agressie en onfatsoen.

Beste Mark en Maxime, jullie hebben illustere voorgangers. De kabinetten-Lubbers I en II regeerden bij weinig tot geen groei, maar legden wel de basis voor groei in de jaren negentig. Balkenendes eerste kabinetten hadden de wind niet mee, maar realiseerden veranderingen waardoor Nederland er nog relatief sterk voor staat.

We verschuiven werk en verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar de provincies en gemeenten, zoals bijstand, de AWBZ en natuurbeheer. Het moet nog blijken of dit leidt tot besparingen en een beter bediende burger. Waarom voeren jullie een nationale politie in, maar schaffen jullie de nationale ruimtelijke ordening af?

We krijgen een verbod op gelaatsbedekkende kleding, als de Eerste Kamer het voorstel niet afwijst. Welk probleem wordt hiermee opgelost? We hebben animal cops, maar het aantal opgeloste zaken met mensen als slachtoffer is minimaal. We maken ons druk over het dubbele paspoort en vervreemden 17.000 Nederlanders in het buitenland van ons. De landen om ons heen fronsen steeds vaker hun wenkbrauwen. Dit kan toch niet jullie bedoeling zijn.

Dit is niet meer de situatie van anderhalf jaar geleden. Nederland is toe aan het doorhakken van knopen. Wij geloven evenwel niet dat jullie dit gedaan zullen krijgen met deze gedoogconstructie. Wees dus bereid jezelf en je gedoogpartner te verlossen van een omhelzing die steeds meer lijkt op verwurging.

Inmiddels is er beweging bij de PvdA en vallen er vast zaken te doen met D66, als je investeert in onderwijs. Stel je voor dat jullie er ook nog aan weten bij te dragen dat het klimaat in Nederland weer wat opgewekter en optimistischer wordt – een nieuw elan, ook ten aanzien van de landen om ons heen. Zou dat niet een prachtig resultaat zijn van Rutte II?

Waarom maken twee christen-democraten zich hier druk over? Vanuit het bedrijfsleven en de vakbond waren we betrokken bij een moeizaam verkiezingsprogramma. Ook wij maakten keuzes, maar die waren gericht op de toekomst.

Jullie kunnen voor elkaar krijgen dat een coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 de maatregelen neemt die nodig zijn voor Nederland en die een breed draagvlak eisen, en dat onze overheid niet groter wordt, maar beter. We wensen jullie wijsheid en creativiteit toe de komende weken!

Willem Jelle Berg is bestuurder van CNV Onderwijs. Arjan Kaaks is lid van het CDA-bestuur en werkzaam in het bedrijfsleven. Beiden waren betrokken bij het verkiezingsprogramma van het CDA.