Kortkolom kunst

Limburg steekt vijf miljoen in volkscultuur

Rotterdam. De provincie Limburg trekt de komende vier jaar vijf miljoen euro uit voor het behoud van de Limburgse volkscultuur. Het geld, dat op initiatief van de PVV beschikbaar is gesteld, zal gebruikt worden om harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren in stand te houden. Naast de drie miljoen euro die voor opleidingen vrijgemaakt zal worden, is er een bedrag van één miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van uniformen en instrumenten. Ook maakt de Provincie zeven ton vrij voor bestuurlijke ondersteuning en innovatieve samenwerkingsprojecten. Het Huis van de Kunsten zal toezien op de uitvoering. (NRC)

Samenwerking Haagse theaterinstellingen

Den Haag. Het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui gaan intensief samenwerken onder de naam Toneelalliantie. Samen willen ze volgend jaar 15 procent meer bezoekers trekken. Ook willen ze hun bereik onder jongeren vergroten, door voor scholen excursies en workshops te organiseren en voorstellingen op maat. Daarnaast richten ze samen een 2-jarige opleiding op voor jong talent. (NRC)