Kabinet: toch geen fusie van provincies Randstad

Het kabinet zet de fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot één Randstadprovincie niet door. Minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze alleen nog spreekt over „een versteviging van de bestuurlijke samenwerking” tussen de provincies, en niet langer over een fusie.

Die nieuwe opstelling is in tegenspraak met het regeerakkoord: daarin staat dat het kabinet inzet op de opschaling van provincies in de Randstad.

Eind vorig jaar bleek echter al dat gedoogpartner PVV daartegen was. Ook de oppositiepartijen PvdA, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zien niets in een gedwongen fusie. Zij steunden in oktober een motie van Kamerlid Hero Brinkman, van gedoogpartij PVV, die het kabinet opriep te stoppen met initiatieven die leiden tot één noordelijke Randstadprovincie.

Ondanks die meerderheid in de Kamer leek het er toen op dat Spies’ voorganger, Piet Hein Donner, wilde doorzetten. Donner schreef in een reactie op de PVV-motie dat „stoppen met initiatieven tot de beoogde provinciale opschaling” er niet toe zou leiden dat de Randstad zich economisch sneller zou ontwikkelen. „Om deze redenen gaat het kabinet door met de aanpak van de problematiek”, schreef hij ook. Zijn opvolger blijkt er nu dus anders over te denken.

Al is het plan strikt formeel niet van de baan, duidelijk is dat de ophef in de Kamer ervoor heeft gezorgd dat de fusie voorlopig niet terugkomt op de politieke agenda. Liesbeth Spies heeft de afgelopen weken zelf gesprekken met de provinciebesturen en de commissarissen van de koningin uit de provincies gevoerd. Daarna heeft ze besloten om vooral „de positieve ontwikkeling van meer onderlinge samenwerking te benadrukken”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eerder stelde het kabinet dat een superprovincie aan de noordvleugel van de Randstad goed zou zijn voor de economie. De provincies moesten voor 1 januari 2012 met een fusieplan komen. Maar in de provinciehuizen klonk gemor.

Johan Remkes, commissaris van de koningin in Noord-Holland, sprak van „een volstrekt absurde deadline” en een „knullige aanpak” door het kabinet. De provincies vroegen minister Donner om een onderzoek naar de meerwaarde van die samenvoeging. Dat onderzoek kwam er niet.

Remkes voorspelde vorig jaar al dat de superprovincie er niet zou komen. „Mijn voorspelling is deze: door de aanpak van het kabinet kunnen we dit plan bijzetten op de Boulevard of Broken Dreams.”