'Ik vind het een verrassend goed rapport'

„Het rapport brengt aan het licht hoe onoplosbaar het schuldenprobleem van landen als Griekenland en Portugal is. Die landen kunnen nooit hun schulden afbetalen en hun economieën zullen binnen de eurozone ook niet genoeg kunnen groeien. Pas als we van de euro bevrijd zijn, heeft de reële economie weer een kans.

„Het structurele probleem van de euro is dat de noordelijke eurolanden profiteren van hun exportoverschotten aan de zuidelijke landen, die daardoor in de schulden zijn geraakt. Dat profijt is echter schijn, want we verkopen spullen aan mensen die geen geld hebben. Die rekening krijgen we op ons bord.

„Ik vind het een verrassend goed rapport, maar het beantwoordt niet echt de vraag of het voordeliger is uit de euro te stappen. Dat valt ook niet te berekenen. Banken als ING en UBS hebben zulke berekeningen wel gemaakt. Ze concludeerden dat een breuk in de eurozone verschrikkelijk duur is. Bangmakerij vind ik dat. Uit de euro stappen zou een zegen zijn. Het kost heus veel geld, maar dat kan je in een paar jaar terugverdienen. In de euro blijven is ook kostbaar, want het drukt de groei.

„Nederland stapt nooit in zijn eentje uit de euro. Daar zijn we te laf voor. Economisch gezien zouden we het moeten doen, politiek gezien is het niet handig. Nederland komt dan geïsoleerd te staan. Bovendien zou het te kostbaar zijn uit de Europese Unie te stappen en niet te kunnen profiteren van de interne markt. Juridisch gezien gaan het verlaten van de eurozone en de Unie nu samen. Maar Duitsland stapt er een keer uit. Dan moeten we volgen.”