Winst ING goed voor andere bank

Er zal een feestje worden gevierd in Amsterdam. Na een twee jaar durende strijd heeft ING de rechtszaak tegen de Europese Commissie gewonnen over de boetes die werden opgelegd na de staatssteun van 10 miljard euro die ING in 2008 kreeg.

Als ‘straf’ mocht ING van de Commissie op een aantal terreinen niet concurreren op prijzen, eiste de Commissie de verkoop van de verzekeringstak vóór het eind van 2013 en verplichtte zij haar tot de terugbetaling van de steun tegen een premie (boete) van 50 procent. Deze bepalingen blijven grotendeels van kracht. Maar het vonnis van het gerechtshof van de Europese Unie kan er toe leiden dat de voorwaarden worden aangepast.

De uitspraak van het hof richt zich vooral op de boete van 50 procent. Toen de bank in 2009 de helft van de steun terugbetaalde, was dat met een boete van 10 procent. Zowel ING als de staat betoogde dat die premie hoog genoeg was. De Commissie legde de ‘straf’ toch op. Het hof zegt nu dat dit verkeerd was.

Als het vonnis van kracht blijft, kan er opnieuw onderhandeld worden over het saneringsplan van ING, hetgeen tot uitstel kan leiden voor de verkoop van de verzekeringstak. En dat zou een precedent kunnen scheppen voor de verkoop van bedrijfsonderdelen als de verzekeringsdivisie van RBS, de 600 Britse filialen van Lloyds of de Eurohypo-tak van Commerzbank.

De uitspraak impliceert ook dat lidstaten kunnen heronderhandelen over Commissie-straffen, als ze dat in het belang van de belastingbetaler achten. Dat kan RBS helpen de voorwaarden van zijn steunpakket op te rekken. Zo kan de ING-overwinning ook tot feest in Edinburgh leiden.

Vertaling Menno Grootveld

    • George Hay