Uitburgerplicht voor expats

Vrijdag ging het kabinet akkoord met een gedrocht van een wetsvoorstel – het plan om nieuwe expats te dwingen hun Nederlanderschap op te geven. De dubbele nationaliteit beschouwt het kabinet voortaan als onwenselijk. De keuze voor het Nederlanderschap als exclusieve nationaliteit ziet minister Spies (Binnenlandse zaken, CDA) namelijk als een bewijs van ‘verbinding’, van ‘meedoen’, van ‘loyaliteit’.

Het Nederlanderschap als bewijs van integratie en vaderlandstrouw, dat geen tweede paspoort naast zich duldt. Met als motief dat wie twee paspoorten heeft, ‘dus’ niet loyaal is aan Nederland.

Die opvatting is verouderd, parochiaal en binnen Europa uitzonderlijk. In slechts 4 van de 27 EU-landen zorgt de nieuwe nationaliteit automatisch voor verlies van de oude: Tsjechië, Denemarken, Estland en Letland. De internationale trend is juist naar verruiming van de mogelijkheden om de oorspronkelijke nationaliteit ‘erbij’ te mogen houden. Dat bevordert immers het handelsverkeer, dient zo een nationaal belang, verzacht binnenlandse tegenstellingen en bevordert juist integratie. Die is immers pas succesvol als het wederzijds is. Een land dat verschillen waardeert, open en tolerant is. Of een land dat in ‘eigen nationaliteit eerst’ redeneert? U mag kiezen.

De VS kenden een Tsjechische staatsburger als minister van Buitenlandse Zaken: Madeleine Albright. Nederland heeft een Zweedse en had een Turkse staatssecretaris. Veldhuijzen van Zanten en Albayrak. De Rijkswet op het Nederlanderschap is eerder toe aan het verruimen van deze uitzonderingen op de afstandsplicht dan op het ‘dichtschroeien’ ervan, zoals minister Spies het helaas omschreef. De afstandsplicht van de eigen nationaliteit scherpt tegenstellingen juist aan. De nieuwe wet kan bovendien niet toegepast worden op burgers van landen die het opgeven van het eigen paspoort niet toestaan, zo erkent het kabinet. Maar de wet is wel gelijkelijk van toepassing op (geboren) Nederlanders die in het buitenland willen werken. Zij krijgen van Den Haag een inburgeringsboete mee. Wilt u vanwege persoonlijke of sociaal-economische motieven de lokale nationaliteit aannemen, dan doet Nederland de deur dicht. U wordt uitgeburgerd. Welk probleem lost de nieuwe wet hier op? Zorgen teruggekeerde expats voor overlast? Is hun Nederlands niet meer vlekkeloos? Was hun buitenlands verblijf ‘deloyaal’? Als het niet zo droevig was, zou het grappig zijn.

Uiteraard is dit een maatregel uit de PVV-catalogus, waar negentiende-eeuwse opvattingen over natie en vaderlandstrouw worden gehuldigd. Overbodige binnenlandse immigratiepolitiek dupeert aldus toekomstige Nederlandse expats. Wat bezielt dit kabinet?