Sint-Petersburg verbiedt openlijke homoseksualiteit

Het uiten van homoseksualiteit zou de geestelijke ontwikkeling van minderjarigen schaden.

Het lokale bestuur van Sint-Petersburg heeft afgelopen week een wet aangenomen, die homoseksuelen verbiedt hun geaardheid in aanwezigheid van minderjarigen te uiten op straffe van boetes tot 500.000 roebel (12.500 euro). Ook verbiedt de wet homoparades en andere openbare uitingen van homoseksueel, biseksueel of transseksueel gedrag. Onder het uiten van homoseksualiteit verstaat de wet „het gericht en ongecontroleerd verspreiden van algemeen verkrijgbare informatie die de gezondheid en de morele en geestelijke ontwikkeling van minderjarigen kan schaden, inclusief die informatie die een vertekenende indruk kan wekken van de sociale gelijkwaardigheid van het traditionele en niet-traditionele huwelijk.”

De wet is opgesteld door Vitali Milonov, een uitgesproken aanhanger van de Russische Orthodoxe Kerk, die homoseksuelen ‘perverselingen’ noemt. Hij heeft homorechtenactivisten ervan beschuldigd Russische kinderen op agressieve manier tot homoseksualiteit te willen bekeren, met steun van westerse regeringen.

Homorechtenorganisaties hebben fel geprotesteerd tegen de wet. Zij vrezen voor een verbod op hun activiteiten nu ook andere steden in Rusland overwegen om vergelijkbare wetten aan te nemen. „Het zal een negatieve atmosfeer in de samenleving creëren rond homoseksualiteit”, zegt directeur Igor Kotsjekov van LGBT Network. NRC