MCO: exitgesprekken

Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) dat per augustus 2013 door moet met 14 miljoen van de huidige 31 miljoen euro subsidie, houdt in april exitgesprekken met circa tachtig musici en zangers. Dat heeft MCO-directeur Anton Kok bevestigd. Bij de drie huidige klassieke MCO-gezelschappen Radio Filharmonisch Orkest, Radio Kamerfilharmonie en Groot Omroepkoor werken 254 musici in vaste dienst.

Minister Marja van Bijsterveldt (OCW, CDA) heeft eerder aangegeven dat de Radio Kamerfilharmonie moet verdwijnen, maar dat zij het MCO de vrijheid laat de bezuiniging intern op te lossen. „Wij gaan uit van een reorganisatie waarin er eerst de mogelijkheid is tot vrijwillig vertrek”, aldus Kok. Daarna wordt o.a. gekeken naar kwaliteit (individueel en groepsmatig) en sociale cohesie. Voor musici die daarboven nog moeten afvloeien, is het afspiegelingsbeginsel (last in first out per leeftijdscategorie, leeftijdsopbouw moet gelijk blijven aan oude situatie) van kracht.

Het MCO moet in 2013 door met twee ensembles: één symfonisch orkest en één groot koor. De Kamerfilharmonie verdwijnt. Excellente musici uit dat orkest kunnen door in het nieuw te formeren symfonieorkest.

De bezuiniging treft ook Metropole Orkest, bibliotheek, afdeling educatie en staf. „Onze interne procedure is erop gericht musici zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen of ze in 2013 de gevarenzone komen”, aldus directeur Kok. Het MCO is in overleg met OR en bonden.