‘Mannen schrijven kritieken over mannen’

Allen tijdschrift Granta kwam voordelig uit het onderzoek van Vida naar voren

Vida, een Amerikaanse organisatie die opkomt voor de belangen van vrouwen in de literaire wereld, heeft een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat het merendeel van de Angelsaksische literatuurkritiek over mannelijke auteurs gaat en door mannelijke recensenten wordt geschreven.

Vida onderzocht onder andere de kritieken in de London Review of Books, de Times Literary Supplement, de New Yorker en de New York Times Book Review. Zo was vorig jaar slechts 16 procent van de  critici van de London Review of Books vrouw en was 26 procent van de besproken schrijvers vrouw. Tijdschrift Granta was het enige blad dat meer vrouwen door vrouwen werd volgeschreven dan door mannen.

Schrijfster Jodi Picoult reageerde in The Guardian op de uitkomst van het onderzoek. Twee jaar terug opende ze de aanval op de kranten, die naar haar mening te veel aandacht hadden voor blanke, mannelijke auteurs. “Ik weet niet hoe ik de kansen voor vrouwelijke auteurs moet vergroten, ik kan alleen maar dankbaar zijn voor de het onderzoek van Vida. Wat iedereen al vermoedde is waarheid gebleken. Laat het de redacteuren van die boekenbijlagen eraan herinneren dat ze er mede voor zorgen dat er een kloof bestaat tussen mannen en vrouwen.”

Ook Lisa Allardice, criticus van The Guardian, werd in het stuk aan het woord gelaten. Ze zegt niet verbaasd te zijn over de uitkomsten van het onderzoek, maar geeft toe dat er iets niet in orde is. “Helemaal omdat het lijkt alsof het juist bij de meest intellectuele kranten het meest scheef lijkt te zitten. Dit moet veranderen.”