Correcties en aanvullingen

Onderzoek zelfdoding

In het artikel Groningen (28 februari, pagina 3) staat dat GGZ Groningen een onderzoek naar zelfdoding gaat doen. Het college van burgemeester en wethouders heeft evenwel nog niet besloten wie het onderzoek zal uitvoeren.