Sporen van een recente ‘aardbeving’ op Mars

Mars gefotografeerd door de Hubble Space Telescope.
Mars gefotografeerd door de Hubble Space Telescope. Foto NASA

Op Mars vinden misschien nog steeds bevingen plaats. Dat leiden astronomen af uit opnamen van de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), een satelliet die om de planeet draait.

De MRO heeft op de bodem van een zogeheten slenkdal – een lange strook Marskorst die langs twee breuken omlaag is gezakt – vele sporen van steenlawines waargenomen. Die kunnen alleen door een recente beving zijn ontstaan, schrijven Gerald Roberts en collega’s in het Journal of Geophysical Research – Planets (maart).

Het slenkdal maakt deel uit van Cerberus Fossae, een van de jongste breuksystemen op Mars. Hij ligt nabij de evenaar en doorsnijdt lavavlakten die slechts 2 miljoen jaar oud zijn. De camera van de MRO registreerde op vele plaatsen onderaan de 500 meter hoge wanden van het slenkdal puinkegels en weggerolde rotsblokken van 2 tot 17 meter groot. Het aantal puinkegels en rotsblokken is het grootst bij het centrum van de breuk en wordt bij toenemende afstand van dit punt kleiner. Ook de grootte van de afzonderlijke rotsblokken neemt vanaf dit punt af.

De onderzoekers vergeleken dit patroon van puinkegels en rotsblokken met dat in het gebied rond L’Aquila, de Italiaanse stad die op 6 april 2009 werd getroffen door een aardbeving van magnitude 6,3. Er zijn grote overeenkomsten en daarom zouden de steenlawines op Mars ook door forse bodemtrillingen moeten zijn veroorzaakt. En omdat de sporen van sommige rotsblokken op de slenkbodem nog zo vers zijn, zou die beving in het heel recente verleden moeten hebben plaatsgevonden.