Schaf de biodiesel af

De regering komt geld te kort en zoekt naar inkomsten. Ik heb een voorstel: schaf de biobrandstof af. Dat levert 110 miljoen euro per jaar op en is goed voor het milieu.

Van de EU moeten wij biobrandstof toevoegen aan benzine en diesel. In 2020 moet dat 10 procent zijn van wat we tanken. Deze maatregel zou de broeikasgassen verminderen Stiekem creëerde hij ook een nieuwe landbouwsubsidie. Het verbouwen van koolzaad levert slaolie voor biodiesel en de subsidie daarop vloeit terug naar de boeren.

Biobrandstof leek een geweldig idee. Auto’s zetten brandstof om in CO2 (koolzuurgas) waardoor de aarde opwarmt. Landbouwgewassen halen die CO2 uit de lucht, leggen het vast in bonen, zaden en granen, en weg is het broeikasgas. Zet dat voedsel om in brandstof en de kringloop is rond.

Ik hoorde hierover voor het eerst op een congres over voedingsvetten. De spreker vertelde enthousiast hoeveel subsidie hiervoor ging komen. Maar ik rekende na afloop met een collega op een bierviltje uit hoeveel landbouwgrond er nodig was om ons op biobrandstof te laten rijden en kwam uit op een onmogelijke groot oppervlak. Dat is te begrijpen als je je realiseert waar aardolie, kolen en aardgas vandaan komen. Het zijn de resten van immense hoeveelheden planten en diertjes die zijn bedolven en samengeperst. Die voorraad is gevormd in vierhonderd miljoen jaar en wij maken dat in vierhonderd jaar op; dat is iedere dag een hoeveelheid die in 2000 jaar is gevormd. Dat is met landbouw niet bij te houden, want een rijdende auto verbruikt per uur evenveel calorieën als vijfhonderd mensen. Om 5 procent van onze benzine en diesel zelf te maken als biobrandstof, zouden we heel Nederland ten noorden van de lijn Amsterdam-Enschede moeten ontruimen en inzaaien met koolzaad.

Biodiesel en bioethanol zijn dus een druppel op een gloeiende plaat. Tenminste, bezien vanuit de auto; voor onze planeet en zijn bevolking zijn ze een ramp. Het maakt eten voor arme mensen onbetaalbaar, het zal voedseltekorten veroorzaken en voor het klimaat helpt het niet.

Allereerst de prijs van eten. Die is via biobrandstof nu gekoppeld aan die van aardolie. Als de biobrandstoffabriek méér biedt voor granen, suiker, soja en palmolie, moeten levensmiddelenfabrikanten en supermarkten ook meer betalen, anders blijven de schappen leeg. Voor u is dat niet erg; als u voor eten het dubbele gaat betalen houdt u nog genoeg over. Maar in India en Afrika zijn veel mensen de helft of meer van hun inkomentje kwijt aan voedsel. Door de prijsverhogingen lijden zij honger.

Biobrandstof gaat ook ten koste van onze voedselproductie in de toekomst. Het verbouwen van voedsel kost heel veel water. Een groot deel daarvan komt uit ondergrondse voorraden en die zijn eindig. Ook de mineralen voor kunstmest raken op en door onverstandig beheer erodeert de bodem en spoelt vruchtbare grond weg. Van wat wij nu verstoken, zouden generaties kunnen eten. Er zou tweede-generatie biobrandstof komen uit gras en takken in plaats van voedsel, maar of dat iets wordt is onzeker en het lost de landbouwproblemen niet op.

Het ergste is dat biobrandstof de uitstoot van broeikasgas niet vermindert. Van het broeikasgas dat bij het verbranden van brandstof vrijkomt, wordt netto vrijwel niets verwijderd door productie van nieuwe biobrandstof. Netto kan het produceren en verstoken van biobrandstof zelfs meer broeikasgas opleveren dan gewone benzine en diesel. Weliswaar nemen landbouwgewassen tijdens het groeien CO2 op, maar daarbij wordt een hoop fossiele brandstof verbruikt: voor tractors, maar ook voor het maken van kunstmest, zaden en pesticiden. Bovendien kost het energie om slaolie om te zetten in autobrandstof. Belangrijker nog is dat er voor ieder hectare landbouwgrond die wordt opgeëist voor biobrandstof een extra hectare veengrond of oerwoud moet worden ontgonnen voor voedselproductie. Bij dat ontginnen en afbranden komt heel veel broeikasgas vrij. Het verbouwen van voedsel en omzetten ervan in brandstof onttrekt daarom als je alles meerekent nauwelijks broeikasgas aan de lucht, en bij het rijden stoot biobrandstof evenveel CO2 uit als benzine of diesel.

Biobrandstof is een schandaal en we moeten er onmiddellijk mee stoppen. De biobrandstofindustrie en gelieerde onderzoekers zullen moord en brand schreeuwen, maar daar staat de milieubeweging tegenover, want die laat zich niet langer in de luren leggen, en de boeren hebben het bij de huidige voedselprijzen niet meer nodig. Het mooiste is dat afschaffen van biobrandstof geld oplevert. Biobrandstof is duurder dan gewone benzine en daarvoor betaalt u aan de pomp een cent per liter extra. Per jaar is dat met zijn allen 112 miljoen euro. Als de regering het bijmengen afschaft en 1 cent extra accijns heft, blijft de prijs hetzelfde, het nationaal tekort wordt minder, en we doen iets goeds voor de wereld. Afschaffing zal wrijving met Brussel geven, maar de EU heeft boter op zijn hoofd en is misschien blij als iemand ze van dit gedrocht verlost.

Honderd miljoen per jaar winst, goed voor het milieu en een lange neus naar Brussel. Regering, wat wilt u nog meer?

Voor bronnen zie mkatan.nl