Eén nationaliteit voor alle Nederlanders

Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, verliezen straks zonder uitzondering hun Nederlanderschap. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel hierover van minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA).

Onder druk van gedoogpartner PVV streeft het kabinet ernaar dat Nederlanders zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikken. Wie Nederlander wil worden, moet daarom als dat kan afstand doen van zijn of haar andere nationaliteit. Bijeffect daarvan zou zijn dat Nederlanders ook standaard afstand moeten doen van de Nederlandse nationaliteit als zij een andere nationaliteit aannemen. De aanscherping geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Ook heeft het kabinet besloten dat nieuwe Nederlanders voortaan aan bepaalde inkomens- en opleidingseisen moeten voldoen. Het gezinsinkomen moet minstens het minimumloon zijn, en vreemdelingen moeten minimaal een beroepsopleiding of werkervaring van twee jaar hebben.

Het kabinet komt met dit voorstel ondanks druk van Nederlandse expats, die vinden dat zij de dupe worden van de aanscherpingen. Binnen coalitiepartij VVD bestaat verdeeldheid over het voorstel. Eind vorig jaar zei VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen dat het niet aan Nederland is om te bepalen of iemand die een andere nationaliteit aanneemt, zijn Nederlanderschap moet opgeven. „We kunnen op dit punt niet aan andere landen de wet voorschrijven”, zei ze. Oppositiepartij D66 zal zich tegen het wetsvoorstel verzetten.