Zeewierboerderij op de Noordzee

Texel. Onderzoeks- en adviesbureau Ecofys is een proef gestart met het telen van zeewier op de Noordzee. Tien kilometer ten westen van Texel hangt een teeltmodule van 20 bij 20 meter aan stalen kabels onder water. Twee meter onder het oppervlak groeien kleine zeewierplantjes op netten. Uit de proef moet blijken hoe snel de plantjes groeien, en wat de ecologische effecten zijn. Zeewier is een vorm van biomassa die omgezet kan worden tot biobrandstoffen, of kan dienen als vis- en veevoer. Bij grootschalige productie op zee kan landbouwgrond die nu opgaat aan sojaproductie worden vrijgemaakt. De zeewiervelden kunnen vele hectares groot worden, wat een commerciële toepassing haalbaar maakt. Eind juni wordt geoogst. (NRC)